W Abrasives aktivně podporují ropný a plynárenský průmysl spoluprácí s klíčovými výrobci trhu. Ocelová abraziva hrají klíčovou roli ve výrobních procesech energetických zařízení, zejména potrubních systémů.

 

Řešení W Abrasives

Díky vytvoření specializovaných produktů, zařízení a služeb nabízí firma W Abrasives řešení pro ropný a plynárenský průmysl. Profilium je například vysoce výkonnou alternativou ke spotřebním nebo dokonce standardním kovovým abrazivům běžně používaným při přípravě povrchu potrubí, a to jak z hlediska účinnosti, tak i kvality povrchu. Většina našich zákazníků používá tento speciální Premium produkt ke zvýšení efektivity a zároveň ke snížení nákladů na tryskání. Nabízíme exkluzivní řešení pro potrubí, a to nejen pro aplikaci příprava (Profilium, WGRIT), ale také pro čištění (W SHOT):

 


 

W Abrasives nabízí pro aplikace Příprava a čištění

 

Jako světový lídr na svém trhu poskytuje společnost W Abrasives bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti produktů, služeb a technologií určených pro přípravu povrchů. Příprava povrchu před nátěrem jsou hlavními pilíři, pro které W Abrasives přispívá svou přidanou hodnotou pro potrubí.

W Abrasives také poskytuje bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti produktů, služeb a technologií určených pro čištění. Odstraňování okují je hlavní aplikací, pro kterou W Abrasives přispívá svou přidanou hodnotou produkty WSHOT.


 

 

Nabídka přípravy povrchu

Prémiové produkty

 

Provozní směs pro přípravu povrchů vzduchovým tryskáním připravena ihned k použití 

PROFILIUM© je velmi pevná ocelová drť vyvinuta speciálně pro účely vzduchového tryskání. Jelikož je nový produkt založen na provozní směsi připravené ihned k použití, frekvence a množství přidávání abraziva bude mít velmi malý nebo žádný efekt na konečný výsledek profilu: získáme jednolitý profil povrchu. Z hlediska efektivity nemá PROFILIUM® na trhu konkurenci.

Více

Standardní produkty

 

Ocelová drť

Ocelová drť je vyráběna drcením speciálně tepelně zpracovaných nadměrných kuliček. Je používána pro čištění otryskáním nebo přípravu povrchů.

Více

Nabídka čistoty povrchu

Standardní produkty

Ocelový granulát

Kulatý ocelový granulát je vyroben z nadeutektoidní speciálně tepelně upravené oceli (C ≥ 0,85%). Má jemnou homogenní strukturu temperovaného martenzitu, která vykazuje optimální odrazovou pružnost a odolnost proti únavě materiálu. Tento materiál je optimální pro většinu aplikací využívajících tryskání pomocí metacích kol. Vlastnosti tohoto materiálu, především jeho životnost a odolnost, umožňují maximální čistící účinek při ekonomických tryskacích nákladech.

Více

Součástky

    
 

 

Kvalita a služby

W Abrasives si klade za cíl nabídnout zákazníkům vyšší přidanou hodnotu tím, že jim poskytne vysoce kvalitní produkt a související technické služby poskytované kvalifikovanými prodejními týmy, které využívají podpory odborníků, zkušebních a školicích center, exkluzivních metod a zdrojů pro měření účinnosti použitého tryskacího procesu:

 

   
Kvalita

  • Optimální profil povrchu pro lepší nátěr
  • Nízká vodivost pro minimální povrchovou kontaminaci
  • Udržitelné výkony díky vysoké stabilitě provozní směsi.

      
Pomocné služby

  • Výpočet a optimalizace nákladů na tryskací proces
  • Školení týmu na místě
  • Technická podpora a poradenské služby


 

Naše reference

...