Toto uznání kvality řízení bylo dosaženo prostřednictvím silného angažování vedení závodu a pod vedením jeho interních auditorů.
  
Celkem 10 lidí bylo vyškoleno v postupech ISO, a ti věnovali mnoho ze svého času a energie vytvoření prvního systému řízení kvality.
 Prodejní tým WA Kurgan rovněž přispěl k rozvoji a doplnění postupů pro uspokojení zákazníků.

 Další výzvou pro tým WA Kurgan bude získání ISO 14000, (certifikát životního prostředí) a OHSAS 18000, což je certifikační standard související s pracovními podmínkami a bezpečností.
  
  
 Stahnout certifikaci WA Kurgan