A3TS Congress 2012
40. A3TS (Association des Traitements Thermiques et Traitements de Surface) kongres a výstava se konaly v Grenoblu ve Francii, v průběhu dvou dní, 6. & 7. června 2012.

 Tato akce A3TS se koná každý rok a shromažďuje klíčové hráče v oblasti materiálů, tepelné a povrchové úpravy. Tato výstava je dobrou příležitostí pro průmyslové hráče, aby se setkávali, představovali svou práci a iniciovali nebo zesílili spolupráci.

Winoa měla svůj stánek a prezentovala své nejnovější inovace.
 
Stand W Abrasives A3TS 2012

NanoPeening®, nové patentované řešení pro zpevnění kovových povrchů. Tato technologie může významně zlepšit vlastnosti metalických povrchů prostřednictvím mechanické úpravy poskytnutím vyjímečné kombinace tvrdosti, mechanické pevnosti a zdokonalených chemických vlastností.

HRS (Hard Resilient Shot), nové řešení pro zpevnění povrchu brokováním. Tento inovativní prostředek pro brokování je schopen zvýšit produktivitu úpravy mechanického zpevnění a připravit budoucí metody úpravy povrchu mechanickým zpevněním s možností tryskání extrémně tvrdých materiálů.

UFS (Ultra-Fine Shots), ultra jemný a nákladově efektivní ocelový brok, určený pro přesné a jemné brokovací aplikace. Tyto ultra jemné broky dovolují mechanické zesílení malých a komplexních tvarů při respektování jejich povrchové integrity a vysoké účinnosti mechanického zpevnění a nákladové efektivnosti díky dlouhé životnosti.

 Pro firmu Winoa je to velmi dobrá možnost prezentace výsledků svých inovací zákazníkům a posílení svých vztahů se svými současnými partnery.

 Kontakt: axel.delavernhe@winoagroup.com