Průmyslový závod Le Cheylas úspěšně obnovil svou certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 v únoru 2012.

 Respekt k životnímu prostředí je nedílnou součástí naší kultury, z tohoto důvodu musíme trvale omezovat negativní vlivy spojené s naší činností, při respektování zákonů a nařízení a s trvalou snahou o zdokonalení naší výkonnosti.
 Investice, které byly realizovány v uplynulých několika letech, nám dovolují čelit novým perspektivám zdokonalení a vývoje.
 Jedním z našich hlavních zájmů je rovněž zajistit zdravé pracovní prostředí pro všechny lidi přítomné v průmyslovém závodě. Následkem toho jsme se zcela přirozeně rozhodli implementovat systém integrovaného řízení - QSE (kvalita/životní prostředí/zdraví&bezpečnost).

 Z tohoto důvodu jsme uspěli při získání certifikátu BS OHSAS 18001 (zdraví&bezpečnost) v únoru 2012.

 Skutečnost, že jsme získali certifikát, není konečným cílem. Nemůžeme brát věci za samozřejmé. Všichni zúčastnění by měli zapojit postupy do každodenní rutiny, aby se docílilo důvěry našich zákazníků.