W Abrasives aktivně podporují průmysl větrné energie spoluprací s výrobci větrných elektráren, aby dosáhli dlouhodobé proti korozní ochrany věží a podíleli se na snižování výrobních nákladů různých klíčových komponent.

 

Řešení W Abrasives

Díky vytvoření specializovaných produktů, zařízení a služeb nabízí firma W Abrasives řešení pro každou část větrných turbín. Například, Profilium je vysoce výkonná alternativa ke spotřebním nebo dokonce standardním kovovým abrazivům běžně používaným při přípravě povrchu větrných turbín jak z hlediska účinnosti, tak i kvality povrchu.

Nabízíme exkluzivní řešení nejen pro aplikaci přípravy (Profilium, WGRIT), ale i pro aplikace Čištění (W SHOT - STAINIUM) a Zpevňování (SP SHOT) pro věže, ale také pro převodovky, hlavní hřídele, hlavní rámy, ložiska rotoru a náboje rotoru:

 


Nabídka přípravy povrchu

 

Jako světový lídr na trhu ocelových tryskacích materiálů, W Abrasives poskytuje bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti výrobku, služeb a technologií zaměřených na povrchovou přípravu. Příprava povrchu před nátěrem a dalšími úpravami je pilířním příspěvkem přidané hodnoty W Abrasives.


 

 

Prémiové produkty

 

Provozní směs pro přípravu povrchů vzduchovým tryskáním připravena ihned k použití  

PROFILIUM© je velmi pevná ocelová drť vyvinuta speciálně pro účely vzduchového tryskání. Jelikož je nový produkt založen na provozní směsi připravené ihned k použití, frekvence a množství přidávání abraziva bude mít velmi malý nebo žádný efekt na konečný výsledek profilu: získáme jednolitý profil povrchu. Z hlediska efektivity nemá PROFILIUM® na trhu konkurenci.

Více

Standardní produkty

 

Ocelová drť

Ocelová drť je vyráběna drcením speciálně tepelně zpracovaných nadměrných kuliček. Je používána pro čištění otryskáním nebo přípravu povrchů.

Více

Součástky

towers-windmill  Main frame windmills  
Věže- Hlavní rámy - Náboje rotoru

 

 

  

W Abrasives nabízí pro aplikace čištění a zpevňování


W Abrasives také poskytuje bezkonkurenční odborné znalosti v oblasti produktů, služeb a technologií určených pro čištění. Odpískování a odstraňování okují jsou hlavními aplikacemi, pro které W Abrasives přispívá svou přidanou hodnotou produkty STAINIUM & WSHOT. Kromě toho nabízíme také aplikaci zpevňování povrchu brokováním, což je vysoce hodnotná činnost, mezi aplikacemi kovového brusiva ta nejvíce technická. Z tohoto důvodu jsou odborné znalosti a know-how společnosti W Abrasives klíčovým faktorem úspěchu při dosahování vysoké úrovně požadavků této aplikace.


 

 

Prémiové produkty

 

Prémiový výrobek pro odstraňování okují v tryskacích strojích s metacími koly

Materiál STAINIUM® je vyvinutý speciálně pro odstraňování okují v případě, že je na konci procesu požadována nízká nerovnost. STAINIUM® je stabilní provozní směs speciálně dostupná v jemných zrnech

Více

Specializované produkty

 

Lité ocelové kuličky pro Shotpeening a  Formování kuličkováním v leteckém průmyslu

SP Shot jsou lité ocelové kuličky určené pro tryskací aplikaci shotpeening neboli zpevňování povrchu kuličkováním pro letadlové díly, jejímž cílem je splnit přísné požadavky leteckého a vojenského průmyslu (normy AMS, a další náročné specifikace).

Více

Standardní produkty

 

Ocelový granulát

Kulatý ocelový granulát je vyroben z nadeutektoidní speciálně tepelně upravené oceli (C ≥ 0,85%). Má jemnou homogenní strukturu temperovaného martenzitu, která vykazuje optimální odrazovou pružnost a odolnost proti únavě materiálu. Tento materiál je optimální pro většinu aplikací využívajících tryskání pomocí metacích kol. Vlastnosti tohoto materiálu, především jeho životnost a odolnost, umožňují maximální čistící účinek při ekonomických tryskacích nákladech.

Více

Součástky
gearbox windmills   main shaft   rotor bearing windmills
Převodovky - hlavní hřídele - ložiska rotoru


 

Kvalita a služby

W Abrasives si klade za cíl nabídnout zákazníkům vyšší přidanou hodnotu tím, že jim poskytne vysoce kvalitní produkt a související technické služby poskytované kvalifikovanými prodejními týmy, které využívají podpory odborníků, zkušebních a školicích center, exkluzivních metod a zdrojů pro měření účinnosti použitého tryskacího procesu:

 

   
Kvalita

  • Optimální profil povrchu pro lepší nátěr
  • Nízká vodivost pro minimální povrchovou kontaminaci
  • Udržitelné výkony díky vysoké stabilitě provozní směsi.

      
Pomocné služby

  • Výpočet a optimalizace nákladů na tryskací proces
  • Školení týmu na místě
  • Technická podpora a poradenské služby


 

Naše reference

                           


Brožura ke stažení