Energie představuje jednu z největších položek v nákladech na výrobu brusných materiálů na ocel.
Ceny energií (zemní plyn, uhlí, elektřina, ropné produkty) se historicky pohybovaly více méně paralelně k cenám ropy. V posledních několika letech jsme však zaznamenali vzrůstající napětí a nestálost podmínek na evropském trhu s energiemi. Dochází k novému vývoji energetického mixu, což vede k deformaci sazeb výrobců energií. 
Vzhledem k očekávaným změnám v systému obchodování s emisemi (ETS — Emission Trading System), zvýšeným cenám ropy a plynu, vývoji energetické daně a strukturálním problémům výrobců energií v důležitých evropských zemích (například Francie a Německo) jsou ceny elektřiny v Evropě, prodávané na rok dopředu, o 50 % vyšší než loňský rok.Tento aktuální cenový vývoj nutí společnost Winoa k implementaci cenových úprav, aby mohla i nadále poskytovat zákazníkům produkty a služby nejvyšší kvality, na které jsou již zvyklí.