Brazilské testovací středisko                    

Tým je složen ze 4 osob (tři technici a jeden technický asistent), které přinášejí své zkušenosti do technické podpory, realizace zkoušek a školení.
                                               
Během roku 2011, bylo naším týmem vyškoleno 570 lidí, dílem v našem testovacím středisku (7 školení) a  v sídle zákazníka (26 školení).  
  
Testovací středisko je vybaveno 3 stroji, z nichž 2 jsou pro tryskání s metacími koli a 1 prostor pro tryskání vzduchem, které jsou schopné simulovat veškeré tryskací procesy s použitím extrémně širokého rozsahu nastavení.
              
 Můžeme také počítat s 1 mobilní jednotkou, vybavenou tryskací skříní schopnou provádět testy v sídle zákazníka.