« Můžu vylepšit výkon svých tryskacích  
   prací »

Prostřednictvím svojí WA COSTtechnologie  umožňuje společnostW Abrasives svým zákazníkům propočítat  úsporný režim napříč všemi jejich tryskacími pracemi, zejména použitím inovačních výrobků.

PREMIUM SERIES, navržený týmy inovačního oddělení společnosti  W Abrasives, vytvářejí významně lepší výsledky, než výsledky získané s běžnými produkty pokud jde o výkon a efektivitu. V některých případech mohou tyto úspory snížit celkové náklady o až 30%.


Výrobky a služby společnosti W Abrasivesvyhovují přísným kritériím kvality qualityajsou certifikované podle mezinárodních norem: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 50001.
     
 
Důvod č #5