SURFIUM - prémiový výrobek od společnosti W Abrasives pro zvýšení životnosti nátěrů

V polovině roku 2014 vyvinula společnost W Abrasives řešení na klíč s názvem Surf Prep Pack, které je určeno pro přípravu povrchu. Tento balíček se skládá z několika komplementárních částí, které mají výrazný vliv na dodržení specifikací pro přípravu povrchu před aplikací nátěru. Současně je také navržena celá řada pomůcek pro školení, konzultace a testování, aby byla nabídnuta kompletní služba s vysokou úrovni technické podpory. Exkluzivní řada těchto nových technologií byla navržena, aby objektivně a spolehlivě kontrolovala kvalitu klíčových parametrů po ukončeni aplikace povrchové úpravy tryskáním. Produkt WA CLEAN je určen k posouzení úrovně čistoty povrchu po tryskání, vychází z různých mezinárodních norem, ISO, SSPC apod. Nyní ve vývoji je také přístroj WA DUST. Je to nové opticko-elektronické zařízení, které bude hodnotit podle kategorií množství prachu a velikosti prachu na povrchu otryskané plochy, které vychází z normy ISO 8502 – 3. Technologie WA 3D spočívá v replikaci otryskávaného povrchu u zákazníka. Za pomoci 3D skenování repliky povrchu, umožňuje přístup k velmi zajímavým parametrům, jako skutečný mrtvý objem (real dead volume), což je velmi užitečný parametr pro optimalizaci spotřeby barvy.

SURFIUM je prémiový abrazivní produkt vyvinutý společností W Abrasives. na základě potřeb zákazníků. Řeší čím dál více svazující specifikace, které v posledních době ukládají koncoví uživatelé v souvislosti s přípravou povrchu. Vysoce výkonná drť určená pro zařízení s metacími koly, může být použita ve všech typech průmyslových odvětví, jako jsou např. kovové konstrukce, lakování potrubí, výroba energie (větrné generátory…), stavba lodí a mnoha dalších.
Níže jsou popsány hlavní charakteristiky a výhody pro zákazníky, které tento produkt přináší.
 
4 dostupné velikosti
 
SR 350
Rz [µm]
SR 600
Rz [µm]
SR 710
RZ [µm]
SR 850
Rz [µm]
40 - 60 50 - 70 70 - 90 90 - 120

 
Jak je ve výše uvedené tabulce vidět, produkt je k dostání ve čtyřech velikostech, které se určují podle požadované hloubky profilu. Díky svému velmi úzkému rozpětí tvrdosti (+/- 1,5 HRC) ve srovnání s běžnými produkty GL grit, se SURFIUM vyznačuje delší životností, což vede ke snížení spotřeby zhruba o 10 %. Díky SURFIUM se také sníží množství reziduálních prachových částic produkovaných během procesu tryskání a to o více než 15 %.
 
SAE GL 25 GRIT   SURFIUM 710 GRIT
 
Rz = 77 µm, Rmax = 89 µm, Rpc = 52 /cm   Rz = 74 µm, Rmax = 79 µm, Rpc = 71 /cm
 

Je dobře známo, že významný počet vrcholů v korelaci s homogenním profilem povrchu u nátěrů při dlouhé expozici zlepší mechanické vlastnosti a odolnost proti korozi.
Homogenita povrchu by mohla být vyhodnocena posouzením poměru Rmax / Rz. Dokonalý homogenní profil povrchu bude mít hodnotu poměru Rmax / Rz blízko 1. Jak lze vidět z topografií povrchů získaných pomocí technologie WA 3D. Rozdíl mezi hodnotami Rmax a Rz je poměrně důležitý a vede u klasického GL produktu k většímu rozdílu poměru velikosti mezi ukazateli Rmax/Rz, Produkt SURFIUM vykazuje mnohem vyšší počet piků / cm než klasický produkt GL. Lepší hodnota poměru Rmax / Rz a následně homogennější charakteristiky profilu povrchu vykázané u produktu SURFIUM plynou hlavně z jeho výjimečně úzkého rozpětí tvrdosti.


Vezmeme-li v úvahu klíčové charakteristiky, jako velmi nízká úroveň vodivosti a úzké rozpětí tvrdosti, SURFIUM je nejlepším produktem pro tento druh povrchové upravy.