cs

My success story with WA

Učení dělá mistra

LinkedIn Share Print URL copied to clipboard
Jak zvýšit účinnost těsnění a snížit bezpečnostní rizika při kování s odléváním spodem?
 
V srdci kanadského Québecu naši odborníci hledají odpovědi na problémy v průmyslové oblasti. Sorel Forge je velká továrna na kování oceli založená před 70 lety, která vyrábí širokou paletu kovaných výrobků.
Je součástí společnosti Finkl Steel, předního světového dodavatele zápustkové oceli pro kování a pobočky skupiny Schmolz + Bickenbach.V závodech Sorel Forge se mohou vyrábět bloky forem až do hmotnosti 27 000 kg.

Výzva
Zákazník používá ocel při výrobě ingotů odléváním spodem k utěsnění jezdce a misky. Při odlévání oceli, především na velkých dílech, v tekuté oceli vzniká velký tlak, který způsobuje tvorbu mezer a prasklin mezi jednotlivými díly.
V závislosti na velikosti dílů se při aplikaci na jedno odlévání spotřebuje přibližně 100 kg oceli.
V tomto případě také bylo potřeba také najít způsob, jak materiál zabalit a snížit tak náklady na manipulaci.

Řešení
Byla sjednána schůzka mezi naším týmem a zástupci zákazníka.
Aby bylo možné najít vhodná řešení, bylo nejdříve nutné problém analyzovat. Poté byly odeslány vzorky ocelové drti a odlévaných materiálů.
Naši odbornícirychle zjistili, že použití ocelového granulátu je velice vhodné, neboť rychle tuhne v unikajícím roztaveném kovu. Dále by se tím zamezilo unikání oceli mezi nálevkou, jezdcem, miskou a nalévací deskou, protože by zaplnil mezery a okraje ocelovou drtí.

Nejlepším řešením se nakonec ukázala ocelová drť velikosti G18, která není příliš malá, že by na roztaveném kovu plovala, ale zároveň také není příliš velká a nevytváří tedy mezery, kudy by kov mohl unikat.  Tvrdost drti neměla vliv na aplikaci ani výkon, bylo tedy možné vybírat ze všech dostupných tvrdostí.
 
Výsledek
Výsledkem snahy našeho týmu je tento provoz, což je prokazatelný a zároveň poučný úspěch. Pomohl totiž našim týmům zjistit, že:

>> Velikost drti mezi 0,6 mm a 2 mm má nejlepší těsnicí účinek.
>> Použití obalů 2MT Supersac snižuje nutnost manipulace mezi skladem a provozní oblastí.

Ano, kováním se tepe mistr! Vaše problémy jsou pro nás řešení a jsou klíčové pro náš růst a rozvoj – tyto zkušenosti posilují naše schopnosti a díky nim se naše nabídka ideálních řešení rozšiřuje.

Jaký dopad měly naše služby?

Naše vzdálenost:
Disponujeme mnoha sklady a výrobními závody, které nám zajišťují vysokou konkurenceschopnost a umožňují udržovat nízkou cenovou hladinu těsnicích řešení.

Vaše úspory:
Při použití 2tunových obalů Superpac oproti 1tunovým dochází k úspoře cca 20 hodin ročně.
Naše týmy dokázaly inovovat a využít příležitosti ke snížení nákladů na obaly a balení.
Kontakt
Nejnovější aktualizace : 
Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //    Nabídka Zpevňování povrchu    //    Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //    Nabídka Zpevňování povrchu    //    Příprava povrchu   //    Metalurgie   //    Stelux   //    Nabídka pro Řezání žuly   //    Nabídka Zpevňování povrchu    //   
Najděte správná řešení>
Kontaktujte nás>