I přes ekonomickou recesi a všeobecný klesající trend v odvětví zažívá v Brazílii zemědělství rozmach a vede k oživení segmentu zemědělských strojů.

V roce 2017 se v Brazílii u zemědělského sektoru na rozdíl od klesajícího trendu v průmyslových odvětvích jako je transformace, logistika, stavebnictví, ropa, zemní plyn a energie z obnovitelných zdrojů očekává o 15 % vyšší obrat. Zemědělství se navíc zasloužilo o zahájení oživení segmentu jako celku. Tento optimismus pochází z rozmachu, který byl výsledkem rekordní prognózy týkající se úrody brazilských obilovin, která by v letošním roce mohla dosáhnout 219 milionů tun, což je o 33 milionů více než v roce 2016.
 
Segment zemědělských strojů se neustále zotavuje a výhled na letošní rok představuje nárůst prodeje o 15 %.
 
 
V souladu s tím investují společnosti jako Entringer, brazilská kapitálová společnost, kterou získala společnost Multinational AGI, do nového závodu, ve kterém jsme dobře situovaní díky dodávce ocelové drti Profilium 45 určené pro spuštění tryskací skříně a S280 pro vybavení 12 turbín. Společnost investuje do nejmodernějších zařízení pro vzduchové tryskání a nátěry. Naše partnerství a dobré vztahy s firmou Pressenge, výrobcem zařízení, bylo spolu s technickými pracemi a školením, které bude vyvíjeno týmem WALUE, pro zahájení partnerství s firmou Entringer nezbytné.
 
 

 

Více o společnosti AGI
 
Společnost AGI je předním výrobcem zařízení pro manipulaci, skladování a úpravu obilovin, krmiv a hnojiv. Jejich růst je motivován silnými globálními zemědělskými základy a jejich značky patří mezi nejuznávanější v globálním zemědělství v oblasti obchodu i zemědělství. Jejich produktový katalog zahrnuje šneky, pásové dopravníky, zásobníky na obiloviny, příslušenství pro manipulaci s obilovinami, zařízení na provzdušňování obilovin, systémy na sušení obilovin a systémy pro manipulaci a skladování hnojiv. Společnost AGI má výrobní závody v Kanadě, Spojených státech, Brazílii a Itálii a distribuuje své výrobky na celém světě.
 
Kontakt: joao-carlos.pilon@winoagroup.com