Společnost Winoa je hrdá, že může oznámit, že získala certifikaci společnosti Bombardier, světové jedničky ve výrobě letadel a vlaků. Společnost Bombardier má velmi vysoké standardy, které očekává, že budou splněny jejími dodavateli.
 
Proč a jak dosáhla společnost Winoa tohoto skvělého úspěchu?
 
Pro společnost Bombardier hrají dodavatelé klíčovou roli v realizaci inovativních výrobků. Aby mohla společnost Bombardier identifikovat a vybrat ty nejlepší materiály a technologie pro každý produkt, zavedla důsledný proces výběru dodavatelů, v němž je zásadní dodržování mezinárodně uznávaných standardů.
 
Práce pro společnost Bombardier, ať již přímá nebo nepřímá, vyžaduje dodržování závazků týkajících se kvality a získání certifikace od tohoto renomovaného výrobce.
 
Aby mohla společnost Winoa reagovat na nabídku, musí patřit mezi akreditované dodavatele společnosti Bombardier - Pro společnost Winoa se spokojenost zákazníka stala cílem a certifikace společnosti Bombardier výzvou!
 
Tento proces začal v květnu 2016 a celý rok probíhaly procedury, testy a výměny, to vše s  odhodláním dosáhnout cíle a získat tuto certifikaci. Na tomto projektu spolupracovali dva lidé ze společnosti Winoa, kteří byli plně zapojeni do toho, aby tento proces uspěl:   Irena AZNIK, Manažerka Kvality MUTA, slovinské dceřiné společnosti skupiny a Yves Béret, vedoucí testovacího centra Cheylas, která pracovala jako produktová manažerka AMS a koordinátorka mezi společnostmi Winoa, MUTA a Bombardier. 
 
Nejprve musel být vyplněn dotazník řízení kvality a prokázán sklon společnosti Winoa respektovat, integrovat a začlenit očekávání společnosti Bombardier. 
 
Aby tedy společnost Winoa mohla zahájit proces validace svých produktů společností Bombardier, připravila několik sérií vzorků. Zavedla proces kvantifikace produktů a zajistila, aby odpovídaly standardům, které požadovaly její trhy. Společnost Bombardier poté přizvala externí laboratoř, která provedla druhé posouzení, jehož cílem bylo ověřit a certifikovat produkty dodané společností Winoa.
 
Pro společnosti Winoa je certifikace společnosti Bombaridier Aerostruktures and Engineering Services zárukou toho, že může v oblasti kuličkování spolupracovat napříč podniky Bombardier po celém světě a se všemi akreditovanými subdodavateli.
 
Společnost Winoa také mohla uspokojivě prokázat odbornou dokonalost svého výrobního procesu a nabízí svým dceřiným společnostem celosvětovou spoluprací s přední společností, jejíž pověst je nesporná.