Společnost Transpnevmatika představuje hlavního hráče ve výrobě železničního vybavení.  Důvěra jejích klientů je založena na principech a základech spolupráce jako jsou upřímnost, slušnost a individuální přístup ke každému klientovi a nepodmíněné plnění těchto závazků. Tato přesvědčení jsou sdílena společností Winoa Group, což vysvětluje dlouhotrvající partnerství mezi našimi dvěma společnostmi – partnerství trvající téměř třicet let.
Toto je důvod, který vedl ruskou pobočku skupiny, společnost WINOA Kurgan, k obdržení osvědčení o kvalitě od společnosti Transpnevmatika v letech 2017 a 2018, která dosvědčují tuto plodnou spolupráci a uznávají kvalitu práce poskytovanou technickými odborníky ve společnosti Winoa.
Dlouhodobý výhled, který nám umožnil uvítat společnost Transpnevmatika v našem zkušebním středisku Le Cheylas pro nový test v květnu.

Výzva
A byla to pořádná výzva!  Dnes společnost Transpnevmatika otryskává své součástky pouze z vnějšku pomocí turbínových strojů.
Tyto součásti se dodávají firmám zabývajícím se železniční dopravou a dlouhodobá funkčnost součástí je klíčová jak z důvodů bezpečnosti, tak i ekonomiky provozu.
Momentálně, když součásti opustí otryskávací stroj, přibližně 85 % součástí nelze použít, jelikož ve vnitřních dutinách zůstává písek a zbytky.
Cílem je teď zajistit průmyslové řešení k získání výsledku o dostatečné čistotě uvnitř těchto součástí.

Co test zahrnoval:
Do zkušebního střediska byly dodány čtyři typy součástí.

Rychle začalo být zjevné, že budou nutné dva přístupy:

>> Otryskávání velkých, snadno dostupných vnitřních komor
>> Otryskávání úzkých a vinutých kanálů

Na těchto součástech byly provedeny různé testy, abychom našli nejlepší způsob splnění potřeb zákazníka.
Počáteční test byl proveden pomocí otryskávače WS330 a dlouhé Venturiho trysky o průměru 9,5 mm na největších součástech.

Další test byl proveden na stejných dutinách, tentokrát pomocí Premium Stainium SM130. Cílem bylo zjistit, zda použití agresivnějšího kruhového vzoru zajistí lepší účinnost.

U součástí s menšími otvory naši odborníci použili krátkou Venturiho trysku o průměru 6 mm k zajištění přístupu do kanálu bez poškození vstupu.

Výsledky
Dodržená pravidla byla klientem velmi oceňována, přičemž oba produkty byly schopny zajistit dostatečné očištění součástí použitých v tomto testu. U interních komor byl cíl snadno dosažen pomocí WS330, interiér byl otryskáván v souladu s technickými parametry společnosti Transpnevmatika.
 
A podobný průběh byl i u Premium SM130, i když proces trval o trochu delší dobu. Tyto možnosti zdůrazňují výhody kulatých vzorů, které fungují jak přímo, tak i odrazem. U úzkých kanálů měly oba produkty dobré výsledky, i když problémy spočívaly ve vystředění trysky směřující k otvoru, aby nedošlo k poškození povrchu.
 
 
Díky přítomnosti ve zkušebním středisku byl zákazník navádět testy, činit pozorování a ověřovat výsledky.
Testy předváděly proveditelnost očekávání zákazníka. Tímto způsobem byl na konci testů vytvořen návrh k úpravě linky.

Bylo také doporučeno, aby společnost Transpnevmatika pracovala s výrobci trysek za účelem nalezení řešení pro vystředění trysky u vstupních otvorů, aby nedocházelo k poškození součástí během budoucího otryskávání v průmyslovém měřítku.

Týmy společnosti W Abrasives tak znovu prokázaly efektivitu svých znalostí.
Konzultace také představují přidanou hodnotu, kterou společnost Winoa nabízí zákazníkům s cílem poskytování komplexních a vysoce kvalitních služeb.

Společnost Winoa má momentálně 6 zkušebních středisek na celém světě.  Tato služba, která odlišuje skupinu od konkurentů, je nabízena všem zákazníkům, kteří si přejí optimalizovat náklady na otryskávání nebo zvýšit jejich účinnost.