Konsorcium ACPC představuje skupinu specialistů zaměřených na rozvoj znalostí ochrany proti korozi, například pochopení, měření a řešení potíží.

Vytvoření konsorcia ACPC představuje iniciativu odborníků společnosti Winoa a bylo zahájeno v listopadu roku 2012 v Kurganu (Ruská federace) v závodě WA Kurgan, kde se konal 1. seminář, jehož se účastnily různé společnosti zabývající se budoucností nátěrů potrubí.

15. a 16. května 2018 byl pořádán 7. seminář konsorcia ACPC v Le Château des Comtes de Challes a ve zkušebním centru společnosti Winoa.

Od ledna 2014 konsorcium pracovalo ve stejném „Formátu“.

Pro nadcházející měsíce a roky byla všemi účastníky („Řídicí komise“*) vytvořena a zhodnocena „Nová éra“ a nový „Formát”.

*Řídicí komise: Klíčoví specialisté konsorcia ACPC (protikorozních nátěrů potrubí) bývalého Sovětského svazu (FSU), VNIIGAZ (normativní společnost), Vyksa Steel Works, ChTPZ, Sibpromkomplekt a celosvětově známé společnosti v tomto segmentu, 3M (nátěry) a Selmers (úplná řada nátěrů a další řešení). Přítomno bylo 6 odborníků společnosti Winoa.

Běžné hodnoty jako transparentnost a důvěra jsou v konsorciu ACPC sdíleny.

Cílem této týmové práce bylo zkoumání nejlepších postupů k proaktivnímu přístupu ohledně přípravy povrchů před protikorozním nátěrem potrubí.

Nový formát: byly určeny pracovní sestavy 3 až 6 specialistů s cíli, termínem doručení a načasováním.
Hlavními problémy, na kterých se řídicí komise dohodla a na kterých budou pracovní sestavy pracovat, jsou:

>> Určení nejlepších postupů k dosažení nejnižší prašnosti.
>> Zvětšení geografického rozsahu konsorcia ACPC a komunikace.
>> Vytvoření pracovního prototypu WA Dust maximálně během následujících 12 měsíců.
>> Práce na vývoji měřicího vybavení k zajištění souladu kontrol a převzetí realistických konečných technických údajů.

K aktualizaci účinnosti musí členové aktualizovat dvakrát ročně dosažitelné technické údaje se stávajícími materiály: drsnost, prašnost, čistota, vodivost…

Společnosti Winoa je ctí být součástí tohoto konsorcia. „Příprava povrchů zítřka“ není pouze prázdné heslo, ale skutečný závazek.

To nejlepší ještě přijde!