My success story with WA “Shaw” must go on! Bredero Shaw jest oddziałem  ShawCor Ltd. , zorientowanej na wzrost globalnej firmy usług energetycznych, specjalizującej się w produktach i usługach technologicznych...