Firma Winoa jest wierna swojemu planowi strategicznemu „Let’s go further” i stale skutecznie wdraża go w życie.
Coraz lepsze dopasowanie do ekosystemu poprzez stosowanie solidnych procesów i wyznawanie wspólnych wartości jest bardzo ważnym celem, ponieważ nasza firma jest obecna w przemyśle i handlu na wszystkich kontynentach, na których działa naszych 1000 partnerów.
 
Ich bezpieczeństwo i zdrowie, a także zgodność z normami ochrony środowiska zawsze były i są naszym priorytetem: wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikat OHSAS 18 001. Jedenaście z dwunastu zakładów posiada również ISO 14001, a dwunasty zakład uzyska ten certyfikat przed końcem 1. połowy 2017 roku. W niedalekiej przyszłości planujemy również uzyskać certyfikat ISO 50001 dla wszystkich naszych urządzeń, potwierdzając w ten sposób nasze zobowiązanie do zmniejszenia zużycia energii.
 
Dążenie do większej efektywności operacyjnej naszych zespołów pozwala nam działać także na rzecz poprawy wydajności naszych klientów.
 
Oto kilka przykładów.
 
W ciągu ostatnich 5 lat Winoa Academy dała ponad 300 partnerom działającym w 20 różnych krajach możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dot. optymalizacji procesów śrutowania: ustawieniami parametrów maszyn, zmiany produktów, wprowadzenia produktów Premium itd.  Ostatniej wiosny Winoa otworzyła swój szósty ośrodek testów i badań w Houston (Teksas), który umożliwi rozwój zaawansowanych programów szkoleniowych oraz testowanie nowych produktów i usług w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki tej inwestycji firma Winoa będzie mogła wzmocnić swoje partnerskie działania na rzecz rozwoju, które prowadzi z największymi firmami przemysłowymi – liderami w swoich branżach w Ameryce Północnej.
 
Odnotowany wzrost był także wynikiem wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie przygotowania lub renowacji powierzchni metalowych. Rozwiązania te umożliwiają uzyskanie oszczędności rzędu 30% w stosunku do całkowitych kosztów operacji, przy znacznie lepszych prędkościach wykonania i przy ponad 90-procentowym zmniejszeniu ilości odpadów. Firma Winoa nie tylko dostarcza najlepszych środków do śrutowania, ale wspiera także wydajność swoich klientów, oferując im maszyny „Phenics” i oddając do ich dyspozycji własne zespoły techniczne, które udzielają konsultacji na całym świecie.
 
Let’s go Further