W lutym 2012 roku zakłady Le Cheylas z powodzeniem odnowiły swoje certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Poszanowanie dla ochrony środowiska stanowi integralną część naszej kultury, dlatego też musimy stale ograniczać negatywny wpływ na środowisko, powiązany z naszą działalnością, zgodnie z przepisami prawnymi i regulacjami oraz stałym wysiłkiem do optymalizacji naszej wydajności.
Inwestycje, które zostały dokonane w ciągu ostatnich kilku lat umożliwiły nam stawienie czoła nowym perspektywom ulepszenia i rozwoju. 

Jedną z naszych głównych trosk jest zapewnienie zdrowego środowiska pracy dla wszystkich osób obecnych w zakładzie. W wyniku tego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania - QSE (Quality/Environment/Health&Security).

Dzięki temu udało nam się zdobyć certyfikat BS OHSAS 18001 (zdrowie i bezpieczeństwo) w lutym 2012 roku.

Fakt, że uzyskaliśmy ten certyfikat nie stanowi naszego ostatecznego celu. Nie możemy spoczywać na laurach. Wszystkie zaangażowane osoby muszą stosować procedury w codziennej rutynie, aby zyskać zaufanie naszych klientów.