Energia jest jednym z głównych kosztów produkcji ścierniw stalowych.

Dotychczas ceny energii (gazu ziemnego, węgla, elektryczności, produktów naftowych) zmieniały się mniej więcej równolegle z cenami ropy naftowej. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat obserwowaliśmy coraz większą zmienność i napięcie na europejskich rynkach energii, ze zmianami koszyka energii, powodującymi pewne zawirowania taryfowe u producentów energii.

A z ostatnich informacji wynika, że wraz z przewidywaniami dotyczącymi zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS), wzrostem cen ropy i gazu, zmianą opodatkowania energii oraz kwestiami strukturalnymi u producentów energii w głównych krajach, takich jak Francja i Niemcy, ceny energii elektrycznej w Europie w przyszłym roku będą o 50% wyższe niż przed rokiem.

Obecna dynamika kosztów zmusza firmę Winoa do wprowadzenia korekty cen w celu dalszego dostarczania klientom produktów i usług najwyższej jakości, jakiej oczekują.