Eko-obywatelstwo to integralna część naszej etyki korporacyjnej. Dążymy do wykorzystywania naturalnych zasobów w wydajny sposób i szanujemy otaczające nas środowisko poprzez minimalizację generowanych odpadów oraz wpływu naszej działalności na powietrze, wodę i ziemię.


Od pierwszego etapu naszego procesu produkcyjnego, korzystamy z materiałów z odzysku, złomu.
Szanujemy środowisko w naszych procesach i produktach, sortując i waloryzując odpady produkcyjne, zgodnie z surowym planem zarządzania naszym łańcuchem dostawy, możliwie jak najbliżej usytuowanym wobec naszych klientów oraz oferując klientom zielone usługi (ex. Phenics).


Innowacja: Ochrona środowiska

Eko-obywtalestwo stanowi integralną część etyki korporacyjnej WINOA. Kwestia ta stanowi część szczegółowo zaplanowanego, ciągłego procesu optymalizacji, którego wyniki są regularnie mierzone. Proces ten jest odzwierciedlany na dwóch poziomach: przez redukcję wpływu działalności produkcyjnych na środowisko naturalne oraz poprzez wdrażanie bardziej przyjaznych dla środowiska, innowacyjnych rozwiązań  do dyspozycji naszych klientów.


Zachowanie środowiska naturalnego

Główna działalność koncernu WINOA, produkcja ścierniw stalowych to działalność mająca pozytywny wpływ na środowisko, biorąc pod uwagę fakt, że wykorzystywane surowce pochodzą z poddanego recyklingowi złomu. W pozostałym zakresie, WINOA stara się optymalizować wykorzystanie zasobów naturalnych i poddawać wszystkie odpady obróbce przed ich utylizacją.


Przykład zakładu Le Cheylas

W 2008, zakład Le Cheylas, we Francji, poddany został modernizacji, która doprowadziła do znacznego postępu w zakresie ochrony środowiska:


 
Energia : uzyskano znaczną redukcję zużycia elektryczności i gazu.
Jakość powietrza : wydajność modułów odpylających została zwielokrotniona o 4 w ciągu ostatnich 20 lat, prowadząc tym samym do znacznego ulepszenia jakości odpadów.
• Uzdatnianie wody : 

zakład jest wyposażony w wysokiej wydajności urządzenia redukujące ilość użytej wody (-50%), obniżające temperaturę ścieków i gwarantujące ich jakość, zgodnie z najnowszymi i najbardziej surowymi standardami.
• Recykling odpadów przemysłowych: osad i odpady z wody osadzające się w zbiornikach są recyklingowane jako surowiec w wielkim piecu. Pył z obróbki stali także poddawany jest recyklingowi.


Promowanie rozwiązań ekologicznych

WINOA zapewnia klientom korzyści dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie ulepszania wydajności ekologicznej własnych produktów.
  • Dostarczane produkty i procesy zostały udoskonalone: dzięki jakości produktów premium, ich odporności na zużycie i możliwości ponownego, wielokrotnego wykorzystania, zużycie ścierniwa zostało zmniejszone o połowę.
  • Udoskonalenia zostały także wykonane przez wdrożenie nowych usług: PHENICS, na przykład to rozwiązanie niezwykle przyjazne dla środowiska.  Przez korzystne zastąpienie wykorzystania mineralnych ścierniw nienadających się do ponownego użycia, zapewnia  się znaczące oszczędności w ilości wykorzystanego ścierniwa. Rozwiązanie to obejmuje także wydajną obróbkę odpadów, czyli minimalizuje, a nawet całkowicie redukuje wpływ na środowisko.