Transpnevmatika jest ważnym graczem w produkcji urządzeń kolejowych.  Zaufanie klientów opiera się na takich zasadach i podstawach współpracy, jak uczciwość, przyzwoitość, indywidualne podejście do każdego klienta i bezwarunkowe wypełnianie zobowiązań. Przekonania te podziela grupa Winoa, co wyjaśnia długoletnią współpracę między naszymi dwiema spółkami – partnerstwo trwające od około trzydziestu lat.

To właśnie doprowadziło do powstania rosyjskiej spółki zależnej, WINOA Kurgan, otrzymującej Listy Doskonałości od Transpnevmatiki zarówno w 2017, jak i 2018 roku, potwierdzające tę owocną współpracę oraz uznanie jakości prac zapewnianych przez specjalistów technicznych z firmy Winoa.

Długoterminowa perspektywa, która pozwoliła nam zaprosić w maju Transpnevmatikę do naszego centrum testowego Le Cheylas na nowy test.

Wyzwanie
A było to duże wyzwanie!  Obecnie Transpnevmatika poddaje obróbce strumieniowo-ściernej tylko własne elementy z zewnątrz i używa do tego urządzeń turbinowych.

Elementy te są dostarczane podmiotom z branży kolejnictwa, a ich długoterminowa skuteczność ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i ekonomii.

Teraz, kiedy wychodzą one ze śrutownicy, około 85% elementów nie może być wykorzystanych, ponieważ piasek i pozostałości korozji pozostają w wewnętrznych wnękach.

Obecnie celem jest zapewnienie przemysłowego rozwiązania, które zapewni wystarczającą czystość wewnątrz tych elementów.

Co obejmował ten test:
Do centrum testowego dostarczono cztery rodzaje elementów. Szybko stało się jasne, że potrzebne są dwa podejścia:

>> obróbka strumieniowo-ścierna dużych,  wewnętrznych komór z łatwym dostępem.
>> obróbka strumieniowo-ścierna wąskich i krętych kanałów.

Przeprowadzono różne testy tych składników, aby znaleźć najlepszy sposób zaspokojenia potrzeb klienta.

Pierwszy test przeprowadzono przy użyciu śrutu WS330 i długiej dyszy Venturi o średnicy 9,5 mm na największych elementach.

Przeprowadzono kolejny test na tych samych wnękach, tym razem przy użyciu Premium Stainium SM130, którego celem było zobrazowanie, czy zastosowanie bardziej agresywnego śrutowania kątowego zapewniło poprawę skuteczności.

W przypadku elementów z bardziej ograniczonymi otworami nasi specjaliści użyli krótkiej dyszy Venturi o średnicy 6 mm, aby uzyskać dostęp do wnętrza kanału, nie uszkadzając jego wejścia.

Wyniki
Obserwowane wyniki zostały wysoko ocenione przez klienta, przy czym oba produkty były w stanie zapewnić odpowiednie czyszczenie elementów użytych w tym teście.

Jeśli chodzi o wewnętrzne komory, cel został łatwo osiągnięty z użyciem WS330, ze śrutowaniem wnętrza zgodnie ze specyfikacjami Transpnevmatika.
 
Podobnie jak w przypadku Premium SM130, chociaż proces ten trwa nieco dłużej. Wskazuje to na zalety okrągłego śrutu, który działa zarówno bezpośrednio, jak i poprzez odbicia. W przypadku wąskich kanałów obydwa produkty dawały dobre wyniki, chociaż trudność polegała na centrowaniu dyszy skierowanej w stronę otworu, aby nie zaatakować jego powierzchni.
 
 
Dzięki obecności w centrum testowym klient mógł kierować testami, dokonać obserwacji i weryfikować wyniki.
Testy wykazały zaspokojenie oczekiwań klienta.

W ten sposób po zakończeniu testów przedstawiono propozycję dostosowania linii.

Zalecono również, aby Transpnevmatika współpracowała z producentami dysz w celu znalezienia rozwiązania centrowania dyszy przy wyjściu otworów, by uniknąć uszkodzenia elementów podczas ich przyszłych śrutowań na skalę przemysłową.

Po raz kolejny zespoły W Abrasives wykazały skuteczność swojej fachowej wiedzy.

Doradztwo to również wartość dodana, którą Winoa oferuje swoim klientom, w celu zapewnienia kompleksowej i wysokiej jakości usług.

Firma Winoa ma obecnie sześć ośrodków testowych na całym świecie.  Grupa w przeciwieństwie do  konkurencji, oferuje tę usługę  wszystkim klientom, którzy chcą zoptymalizować koszty swoich operacji obróbki strumieniowo-ściernej lub zwiększyć ich skuteczność.