ACPC Consortium to grupa specjalistów zajmująca się rozwojem wiedzy na temat zapobiegania korozji, takiej jak zrozumienie, pomiary i rozwiązywanie problemów.

Utworzenie ACPC Consortium jest inicjatywą specjalistów Winoa. Powstało ono w listopadzie 2012 roku w Kurganie (Federacja Rosyjska) w fabryce WA Kurgan na 1. Seminarium, w którym uczestniczyły różne firmy zainteresowane przyszłością powłok rur.

W dniach 15 i 16 maja 2018 r. w Le Château des Comtes de Challes, w centrum testowym Winoa zorganizowano 7. Seminarium ACPC Consortium.

Od stycznia 2014 r. konsorcjum pracuje nad tym samym „formatem”.

Przez miesiące i lata budowano „nową erę” i nowy „format”, które ocenili wszyscy uczestnicy („Komitet Sterujący”*).
*Komitet sterujący: specjaliści ds. zapobiegania korozji powłok rur (ACPC) byłego Związku Radzieckiego (Former Soviet Union, FSU), VNIIGAZ (firma normatywna), Vyksa Steel Works, ChTPZ, Sibpromkomplekt oraz znane na całym świecie firmy z tego segmentu, 3M (powłoki) i Selmers (pełna linia powłok i inne rozwiązania). Uczestniczyło w tym sześciu specjalistów Winoa.

Wspólne wartości, takie jak przejrzystość i zaufanie są wartościami także ACPC Consortium.

Ta praca zespołowa miała na celu zbadanie najlepszych sposobów wykazywania aktywnych działań w dziedzinie przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok zmniejszających korozję rur.

Nowy format: wyznaczono robocze grupy po 3 do 6 specjalistów z celami, czasem dostawy i harmonogramem.
Główne kwestie zaakceptowane przez Komitet Sterujący i pakiety robocze:

>> zidentyfikowanie najlepszych praktyk w celu osiągnięcia najniższego poziomu zapylenia,
>> zwiększenie zasięgu geograficznego i komunikacji ACPC Consortium,
>> dostarczenie prototypu roboczego WA Dust w ciągu najbliższych 12 miesięcy,
>> praca nad rozwojem urządzeń pomiarowych w celu dostosowania kontroli i przyjęcia realistycznej końcowej specyfikacji.

Przynajmniej, aby zwiększyć swoją efektywność, członkowie muszą aktualizować dwa razy w roku osiągalne dane techniczne o obecnie istniejące materiały: chropowatość, pył, czystość, przewodność...

Winoa ma zaszczyt gościć to konsorcjum, „Przygotowanie powierzchni jutra” to nie tylko punkt odniesienia, ale prawdziwe zaangażowanie.
Najlepsze jeszcze przed nami!