Winoa organizuje w Brazylii seminarium dla klientów, którzy stosują maszyny do cięcia granitu
 
Firma WINOA zorganizowała seminarium dla swoich brazylijskich klientów stosujących maszyny do cięcia: na zajęciach przedstawiono główne zalety pracy przy zastosowaniu tej skonsolidowanej technologii i powiązanych produktów i usług i omówiono uznane metody kalkulacji kosztów i produktywności.
 
Ponad 30 uczestników przyjęło zaproszenie firmy WINOA i naszego brazylijskiego partnera IKK na seminarium, które odbędzie się w Cachoeiro, w dniu 19 maja. Spotkanie będzie prowadzone wspólnie przez nasz brazylijski i francuski zespół oraz kierownika ds. linii tnących i odbędzie się pod wiodącym znakiem Grupy: W Abrasives.
 
Poprzez to seminarium W Abrasives wzmocniła zaufanie użytkowników pił tarczowych i wykazała, że metoda cięcia bloków granitowych oparta na tej solidnej tradycji pozostaje zawsze dobrym wyborem. W Abrasives przedstawiła uczestnikom wyniki kompleksowej analizy danych zebranych w Brazylii w ostatnich kilku latach, które potwierdzają, że koszty produkcji z zastosowaniem pił wielotarczowych są od 15% do 20% niższe niż koszty technologii wielodrutowej. Porównywalne rezultaty uzyskano także w Indiach i Arabii Saudyjskiej.
 
Seminarium pobudziło pozytywnie uczestników i podkreśliło siłę naszych zespołów, które towarzyszą swoim klientom w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem pilarek wielotarczowych. Spotkanie podkreśliło zalety tej kilkudziesięcioletniej technologii, która w praktyce nadal okazuje się najbardziej spójną i wiarygodną metodą cięcia granitu.
 
Nasi klienci opuścili seminarium przekonani, że technologia cięcia granitu za pomocą pilarek wielotarczowych wciąż ma przed sobą świetlaną przyszłość i że nasze zespoły są zawsze gotowe do współpracy.
 
Znaczenie tego wydarzenia podkreśliła obecność delegatów z magazynu "Rochas de Qualidade", najbardziej wiarygodnego pisma w sektorze kamieniarskim w Brazylii, który poświęci odpowiednio dużo miejsca na opisanie seminarium w następnym wydaniu magazynu.