Kako lahko v manj kot 90 sekundah spoznate našo popolno ponudbo inovativnih storitev za vaše postopke peskanja?

 


Podjetje W Abrasives je razvilo popolno ponudbo rešitev za izboljšanje vaših postopkov peskanja in je ključni dejavnik pri vašem uspehu. 

  
 

Standardni izdelki Specializirani izdelki Izdelki Premium
Ponudba osnovnih izdelkov s stalno
visoko kakovostjo in zagotavljanje storitev
Specializirani izdelki za posebne potrebe
v
tržnih nišah
Izdelki Premium, ki nudijo
dodano vrednost
     
Storitve Tehnologije Paketi
Specializirane storitve za izboljšanje vaših postopkov peskanja:
Consulting, Testing, Training 
Merilna orodja, s katerimi pridobite
objektivne dokaze o dodani vrednosti
Rešitve, ki združujejo izdelke Premium, storitve in tehnologijo