Jekleni ali železni abrazivi so zaradi svoje visoke relativne gostote (blizu 6) in preproste embalaže (plastične vreče po 25 kg) idealen material za protiutežitev in balast.


Običajni nameni uporabe:

  •    ladijski balast

  •    protiuteži pri telovadni opremi

  •    protiuteži na žerjavih

  •    drugo