Spletno mesto https://www.wabrasives.com je last skupine Winoa, korporacije s 30.811.008,00 EUR osnovnega kapitala, ki ima sedež na naslovu BP 3, 38570 Le Cheylas v Franciji in je vpisana v poslovni register v Grenoblu pod številko 061 500 864. Za dostop do spletnega mesta in ogled njegove vsebine veljajo spodaj navedeni pogoji uporabe. Uporabnik z dostopanjem in ogledovanjem spletnega mesta v celoti sprejema navedene pogoje. Spletno mesto neposredno in stalno gostuje na strežnikih podjetja OVH.

Za zasnovo, spletno oblikovanje in integracijo spletnega mesta je odgovoren Sigmund.
 


Vsebina spletnega mesta - zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na tem spletnem mestu posreduje skupina Winoa zgolj za namen obveščanja. Winoa si prizadeva za posodabljanje spletnega mesta. Edina odgovornost Winoe glede dostopanja uporabnikov do spletnega mesta je dajanje informacij. Čeprav je skupina Winoa storila vse, kar je v njeni moči, da zagotovi, da so informacije na spletnem mestu zanesljive in izčrpne, Winoa ne prevzema odgovornosti za kakršne koli napake, izpustitve ali posledice, ki bi utegnile izhajati iz uporabe teh informacij. Zlasti uporaba povezav lahko privede do tega, da uporabniki poiščejo informacije pri drugih spletnih mestih, nad katerimi Winoa nima nadzora. Uporabniki zato soglašajo, da te informacije uporabljajo na svojo odgovornost. To spletno mesto ni namenjeno e-poslovanju. Informacij, ki jih vsebuje, ne gre razumeti kot prodajno ali nakupno ponudbo. Izdelki, postopki in programi, ki so tu opisani, morda niso dostopni v vseh državah.
 


Intelektualna lastnina
 

Splošna zgradba spletišča, skupaj s programsko opremo, besedili, animiranimi podobami in fotografijami, zvokom, znanjem, oblikovanjem, podatkovnimi bazami in na splošno z vsemi ostalimi lastnostmi, ki sestavljajo spletno mesto, je izključna last korporacije Winoa. Kakršnokoli predstavljanje in/ali celotna ali delna reprodukcija spletnega mesta na kakršenkoli način je brez izrecnega dovoljenja Winoe prepovedana in velja za poneverbo, kar je kaznivo po členih L.335-2 francoskega Zakona o intelektualni lastnini. Vse blagovne znamke in logotipi, ki se pojavijo na straneh spletnega mesta so last podjetja Winoa ali tretjih oseb. Brez izrecnega dovoljenja korporacije Winoa ali drugega zakonitega lastnika avtorskih pravic je vsaka uporaba in celotna ali delna reprodukcija teh blagovnih znamk in/ali logotipov prepovedana, kakor določa člen L.713-2 francoskega Zakona o intelektualni lastnini.

 

 

Povezave do drugih spletnih mest

Mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, zlasti do spletnih mest partnerjev korporacije Winoa. Te povezave so bile dodane s poprejšnjim izrecnim dovoljenjem korporacije Winoa. Izdelavo katere koli povezave do tega spletnega mesta mora predhodno izrecno dovoliti Winoa. Winoa si pridržuje pravico, da kadarkoli umakne takšno vsebino, ne da bi morala v zvezi s tem utemeljevati svojo odločitev.

Obdelava osebnih podatkov

Skladno z določbami francoskega Zakona o varovanju osebnih podatkov z dne 6. januarja 1978, je bila komisiji za varovanje osebnih podatkov (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) podana izjava o samodejni obdelavi osebnih podatkov, pridobljenih na spletnem mestu. Uporabniki so obveščeni, da so skladno s členom 27 Zakona o varovanju osebnih podatkov z dne 6. januarja 1978 informacije, ki jih posredujejo uporabniki prek obrazcev na spletnem mestu ali pošiljanjem elektronskih sporočil, potrebne zaradi obravnave zahtev uporabnikov in namenjene uporabi korporacije Winoa, ki je odgovorna za obdelavo posredovanih informacij v upravne in prodajne namene ali za namene tržnega upravljanja. Osebni podatki, ki zadevajo uporabnike, so namenjeni korporaciji Winoa in njenim partnerjem in ne bodo posredovani tretjim osebam. Winoa si z vsemi sredstvi prizadeva za zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih datotek, ki nastanejo na ta način.

Uporabniki so obveščeni, da se lahko med njihovim obiskom spletnega mesta aktivira mehanizem za spremljanje brskanja. Ta sistem 24 ur hrani podatke, ki jih je pridobil od uporabnika. Uporabniki imajo s pomočjo tehnologije sledenja pravico do dostopa, umika in spreminjanja posebnih podatkov. Obveščeni so, da imajo pravico do dostopa in popravkov osebnih podatkov tako, da pišejo podjetju Winoa (BP 3, 38570 Le Cheylas, Francija) ali pošljejo elektronsko sporočilo na waeuro@wabrasives.com.

 

Vendar pa želi Winoa uporabnike opozoriti na možne kršitve zaupnosti v primeru pošiljanja podatkov po internetu. Uporabniki spletnega mesta morajo upoštevati člene zakona o varovanju podatkov. Vsaka kršitev navedenega zakona je lahko predmet pravnih sankcij. Zlasti se morajo vzdržati zbiranja in zlorabe osebnih podatkov, do katerih imajo odstop in na splošno ne smejo početi ničesar, kar bi lahko veljalo za vdor v zasebnost ali blatenje dobrega imena drugih oseb.

 

 

Tehnično delovanje – brez jamstva

 


Teoretično je spletno mesto na voljo 24/7. V primeru višje sile, računalniških težav, problemov, povezanih s strukturo telekomunikacijskega omrežja ali tehničnih problemov, zaradi vzdrževanja ali katerih koli drugih težav, je lahko dostop do nekaterih delov ali celotnega spletnega mesta onemogočen ali prekinjem skladno z odločitvijo Winoe. Dostop do spletnega mesta je lahko oviran zaradi vzdrževalnih del in/ali katerega koli razloga, ki sodi v domeno odločitev korporacije Winoa. Spletno mesto se lahko spremeni ali preoblikuje brez vnaprejšnjega obvestila. Obiskovalci spletnega mesta se strinjajo, da imajo potrebna znanja in opremo za dostop in uporabo spletnega mesta. Strinjajo se, da so preverili konfiguracijo svojega računalnika, da bi se prepričali, da ne vsebuje virusov in da deluje brez težav.
 


Pristojnost

Predpisi, ki zadevajo obliko in vsebino tega spletnega mesta so urejeni z upoštevanjem francoske zakonodaje. Vsebino spletnega mesta presoja izključno pristojen francoski pravni organ. Pravila glede konfliktnih zakonskih določb se ne uporabljajo. Francoska zakonodaja velja v vseh primerih, v popolnosti in brez pridržkov.

Prosimo, da korporacijo Winoa obvestite glede kakršnih koli zahtev, izpustitev, napak ali popravkov tako, da pošljete e-sporočilo skrbniku spletnega mesta ali na naslov waeuro@wabrasives.com.