V podjetju W Abrasives stremimo k temu, da bi z visoko kakovostnimi izdelki in ustreznimi tehničnimi storitvami kupcem ponudili višjo vrednost. To zagotavljamo z izurjenimi prodajnimi ekipami, ki imajo podporo vrhunskih tehničnih strokovnjakov, z našimi preskusnimi središči in središči za izobraževanje ter z ekskluzivnimi metodami in pripomočki za merjenje učinkovitosti postopkov površinske obdelave.


Predana skrb za potrebe kupcev

Ekskluzivna kombinacija izdelkov Premium, ki zagotavljajo večjo učinkovitost kot standardni izdelki, in storitev Premium za optimalno uporabo teh izdelkov zagotavlja večjo učinkovitost z vidikov kakovosti in stroškovne učinkovitosti, prav to pa je nosilni steber filozofije podjetja W Abrasives.

Doslej smo razvili štiri izdelke, ki jih tržimo v ponudbi Premium in so usmerjeni na štiri glavna področja klasične uporabe jeklenih abrazivov. Nenehne raziskave in razvoj, v katerega so vpeti naše raziskovalno središče, preskuševalna središča (testni centri) in naši partnerji - kupci, so zagotovilo za nadaljnjo širitev te ponudbe izdelkov, s katerimi vsako leto oskrbimo nov tržni segment.


Celostne rešitve Premium: uspeh v 7 korakih

 

  •     Preverjanje in nadgradnja obstoječe opreme.

  •     Ponudba za zmanjšanje stroškov: ocena morebitnih prednosti, splošni cilj, dogovor o cenah.

  •     Preskušanje v preskusnem središču: validacija rezultatov, pridobitev zaupanja naročnika, dodelava in prilagoditev parametrov.

  •     Začetek industrijskega preskušanja: ob rednem nadzoru tehničnega strokovnjaka.

  •     Usposabljanje na lokaciji: jamstvo za uspešno izvedbo projekta in skupnih ciljev.

  •     Mesečno ocenjevanje: spremljanje, podrobno prilagajanje, potrditev partnerstva in zaveza naročnika projekta.

  •     Ocena industrijskega preskusa: ocena dejanskih koristi, potrditev pričakovanih izboljšav, širitev na druge obrate itd.