Brazilsko preskuševalno središče (testni center)

Ekipo sestavljajo 4 zaposleni (3 tehniki and 1 tehnični pomočnik), ki zagotavljajo tehnično podporo in posredujejo kupcem in uporabnikom storitev svoje izkušnje in znanje na področjih tehnične pomoči, preskušanja izdelkov in storitev ter usposabljanja.

V letu 2011 se je usposabljanj, ki jih je pripravilo središče, udeležilo 570 oseb. Usposabljanja so poteka v središču (7) in v obratih kupcev (26). 

Preskuševalno središče (testni center) je opremljeno s 3 stroji, od katerih sta 2 namenjena turbinskemu peskanju, in 1 komoro za zračno peskanje, v katerih potekajo simulacije peskanja, za katere je na voljo zelo široka paleta nastavitev. 

Središče ima tudi mobilno enoto, opremljeno s komoro za peskanje, s katero lahko ponovijo preskušanje na lokacijah kupcev.