Z inovacijami si prizadevamo pretvarjati znanstvene dosežke in dognanja, ki so rezultat skrbnega spremljanja prakse, v novo vrednost za naše kupce. Zavedamo se, da so inovacije glavna gonilna sila, zaradi katere so naši izdelki in storitve drugačni od tistih, ki jih ponuja konkurenca. Pri nas trdno verjamemo, da je ključ do inovacij glas naših kupcev.


Pravila skupine Winoa za vzpodbujanje inoviranja:

  • Vzpodbujanje duha inovativnosti na vseh ravneh organizacije in razvijanje vzpodbudnega delovnega okolja, ki je naklonjeno ustvarjalnosti in inovativni praksi zaposlenih in jih zanje nagrajuje, sprejema tveganja in prepoznava njihov ustvarjalni prispevek (InnoWAction).

  • Uvedba organiziranega inoviranja, ki nam omogoča:

    • Pretvarjati potrebe kupcev v prednostne raziskave s pristopom »Ustvarjajmo novo vrednost za kupce« in z metodo "Stage-Gate"

    • Spremljanje razvoja znanosti in tehnike in pretvarjanje teh dognanj v koristi za naše kupce, kjerkoli je mogoče.

  • Zaščita inovacij in ustrezno ter etično upravljanje intelektualne lastnine.

  • Da bomo prepoznavali rešitve in in razvijali sisteme, ki bodo zadovoljili potrebe naših kupcev, moramo o inovacijah razmišljati širše od izdelkov.

 

Raziskave in razvoj

Gonilna sila naše rasti

Inovacije so jedro naše rasti. V vseh poslovnih dejavnostih skupine Winoa so inovacije naša stalna skrb in prednostna naloga poslovodnega osebja. Namenjamo jim znaten del materialnih in človeških virov, zlasti na področju raziskav in razvoja. Po zaslugi vlaganja v inovacije je Winoa vedno na vodilnem mestu, ko gre za tehnološki razvoj, zagotavljanje kakovosti izdelkov in svetovanje kupcem o tem, katere rešitve so zanje stroškovno najugodnejše.    


Izzivi naših kupcev

Optimiranje obdelave površin je ključnega pomena za gospodarsko, okoljsko in tehnično učinkovitost naših kupcev.


Naša strategija inoviranja

Razvijamo okoljsko vzdržne in visoko učinkovite rešitve, ki zmanjšujejo stroške proizvodnje in spoštujejo okolje, ker želimo svojim kupcem zagotavljati:
•    najboljše rešitve za čiščenje površin,
•    visoko učinkovite postopke obdelave površin pred nanosom premazov ali barv in
•    najučinkovitejše postopke za utrjevanje površin.

Naši viri

Tri središča za raziskave in razvoj, ki delujejo v Franciji, na Češkem in Japonskem, se ukvarjajo z razvojem

• novih področij uporabe, izboljšanja postopkov in posebnih sredstev;
• orodij in metod za upravljanje postopkov, ki zagotavljajo optimalne rezultate.