V konkurenčnem okolju, ki od vsakogar zahteva, da nenehno ocenjuje svoj položaj, mora vodilni svetovni proizvajalec jeklenih abrazivov stalno zagotavljati ponudbo inovativnih abrazivov in storitve, katerih kakovost je brezhibna.


Podjetje W Abrasives je zato zavezano štirim temeljnim načelom vodenja svojih dejavnosti:
 

1. NAČRTUJ:

  • Prepoznavaj potrebe in pričakovanja svojih kupcev, da bodo vedno še bolj zadovoljni.

  • Oblikuj natančne politike in cilje kakovosti.

  • Zagotavljaj vire in sredstva, ki so skladni s statusom vodilnega svetovnega proizvajalca.


2. STORI:

  • Dobavljaj inovativne izdelke in storitve, ki ustrezajo potrebam in pričakovanjem kupcev: optimiraj čase dostav, skrbno upravljaj razmerja med proizvodnjo in prodajo, stalno zmanjšuj stroške proizvodnje in redno ocenjuj zadovoljstvo kupcev.

  • Izboljšuj možnosti predvidevanja potreb kupcev in obstoječo ponudbo z najučinkovitejšimi rešitvami.

  • Povečuj dodano vrednost rešitev in storitev za svoje kupce s ponudbo Premium in ohranjaj dobičkonosnost.

  • Poudarjaj pomen vseh zaposlenih tako, da vsak zaposleni uporablja in razvija svoje znanje in sposobnosti.


3. PREVERJAJ:

  • Redno preverjaj učinkovitost uvedenih postopkov, ob rednem preverjanju ciljev kakovosti.


4. UKREPAJ:

  • Sproti izboljšuje sistem za upravljanje kakovosti.

  • Ta izziv nas mora nenehno vzpodbujati in se odražati v obnašanju in ravnanju vseh zaposlenih.


Ta izziv nas mora nenehno vzpodbujati in se odražati v obnašanju in ravnanju vseh zaposlenih.