Brez nesreč!

WINOA se kot vodilni svetovni proizvajalec jeklenih peskov zaveda, da so njeno največje premoženje ljudje, zato se je zavezala, da bo izboljševala varnost svojih zaposlenih in jim zagotavljala čedalje varnejše delovno okolje.


Ta odnos, ki ga morajo sprejeti vsi zaposleni, obsega naslednje ključne točke:
 

1. NAČRTUJ:

  • Prepoznavaj nevarnosti, ocenjuj tveganja in vzpostavi preventivne ukrepe ter ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, da se prepreči nastanek telesnih poškodb in ogrožanje zdravja, ki sta lahko povezana z dejavnostjo.

  • Spoštuj pravne in druge zahteve, povezane z zdravjem in varnostjo pri delu.

  • Vzpostavi sistem upravljanja za varovanje zdravja in za varnost pri delu, da se doseže cilj podjetja: nobenih nesreč.

 

2. STORI:

  • Komuniciraj z zaposlenimi, izobražuj in informiraj osebje, vključno s podizvajalci in obiskovalci, o dobrih praksah na področju varovanja zdravja, varnosti pri delu in preprečevanju tveganj.

  • Izboljšuj delovne razmere, zlasti glede prahu in hrupa na delovnih mestih.

  • Spodbujaj varno obnašanje in ravnanje - poskrbeti je treba, da ta odnos osvojijo vsi zaposleni v obratu.

  • Krepiti je treba vlogo Odbora za zdravje in varnost pri delu ter utrjevati njegovo vlogo z nalogami glede


3. PREVERJAJ:

  • Redno preverjaj vsebine in uspešnost sistema upravljanja za varovanje zdravja in varnost pri delu.


4. UKREPAJ:

  • Vpelji stalno in strukturirano izboljševanje, ki naj odpravi ali zmanjša tveganja, povezana z dejavnostjo.

 

Varnost zadeva vsakogar.

Naš cilj je, da bo vsakdo odšel domov varno in zdrav. Vsak dan.

Ta politika je začela veljati 19/12/11.


A. ZAPPIA

Odbor za varovanje zdravja in varnost pri delu.

O. FISCHER

Direktor oddelka za varovanje zdravja in varnost pri delu.

D. VERDIER

Direktor obrata.