« Umirjeno in samozavestno lahko sodelujem s prodajalci, ki me poznajo in jih tarejo iste gospodarske, družbene in okoljske skrbi kot mene. »

Podjetje W Abrasives ima svoje ekipe razporejene po več kot 100 državah, kar omogoča redne obiske svojih strank, od katerih je 80 % končnih uporabnikov. Takšen odnos iz oči v oči daje podjetju posebno, poglobljeno znanje o potrebah in pričakovanjih trga. Kakovost, varnost, okolje, inovacije... Te transparentne in brezkompromisne obveze izhajajo iz odločenosti, da napravimo W Abrasives odgovorno blagovno znamko, ki se zaveda svoje odgovornosti do strank, dobaviteljev in zaposlenih po vsem svetu.