Tehnični strokovnjaki podjetja W Abrasives vam bodo nudili pomoč pri prepoznavanju in zmanjševanju vaših stroškov vzdrževanja, izboljšavi porabe vaših abrazivov, povečanju storilnosti in kakovosti.

>> WA COST
>> Maintenance