A3TS Congress 2012
นิทรรศการ A3TS (Association des Traitements Thermiques et Traitements de Surface) Congress and Exhibition ครั้งที่ 40 จัดขึ้นในเมือง Grenoble ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลาสองวัน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2012

นิทรรศการ A3TS ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวบรวมผู้ประกอบการรายใหญ่ในแขนงวัสดุ การปรับปรุงด้วยความร้อนและการปรับ
ปรุงพื้นผิว นิทรรศการนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่เหล่าผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมจะพบปะกัน นำเสนอผลงาน ริเริ่มหรือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

Winoa ได้เปิดบูธพร้อมเสนอผลงานสร้างสรรค์ล่าสุด
 
Stand W Abrasives A3TS 2012

NanoPeening® ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ที่มีกรรมสิทธิเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นผิวโลหะ เทคโนโลยีนี้จะปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวโลหะได้อย่างโดดเด่นผ่านวิธีการจัดการเชิงกล ด้วยการผสมผสานในเรื่องของความแข็ง ความแข็งแรงเชิงกลและคุณสมบัติทางเคมีที่ดียิ่งขึ้น

HRS (Hard Resilient Shot) หรือโซลูชันการยิงผิวด้วยอนุภาค (shot peening) แบบใหม่ โดยเม็ดเหล็กที่ใช้ืสำหรับการยิงผิวด้วยอนุภาคนี้จะสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยวิธีการยิงผิวอนุภาค พร้อมกับจัดเตรียมวิธีการปรับปรุงพื้นผิวที่ได้จากการยิงผิวด้วยอนุภาคไว้ให้  วิธีการนี้สามารถนำมาใช้กับการขัดผิวโลหะวัสดุเนื้อแข็งมากเป็นพิเศษ

UFS (Ultra-Fine Shots) การยิงเหล็กที่ละเอียดเป็นพิเศษ ในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับงานยิงผิวด้วยอนุภาคที่ต้องการความแม่นยำและความละเอียด การยิงที่ละเอียดเป็นพิเศษนี้จะช่วยให้ชิ้นงานรูปทรงขนาดเล็กและสลับซับซ้อนมีความแข็งแรงมากขึ้น ขณะที่คงสภาพที่สมบูรณ์ของพื้นผิว ประสิทธิภาพในการพีนนิ่งสูง ควบคู่กับประสิทธิภาพในเรื่องต้นทุนเนื่องจากวัสดุจะมีอายุการใช้ยาวนาน

ถือเป็นโอกาสอันดีที่ Winoa จะได้นำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมให้กับลูกค้า และกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนปัจจุบันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น

ติดต่อ: axel.delavernhe@winoagroup.com