ในปี 2007 บริษัท Talleres Fabio Murga จากสเปนถือเป็นบริษัทแรกในกลุ่ม Winoa ที่ได้รับใบรับรอง OHSAS และในปี 2010 บริษัทนี้ติดอันดับสี่จากทั้งสิ้น 24,000 บริษัทในฐานะบริษัทที่มีประวัติดีเยี่ยมในแง่การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย!
 
สาธารณชนให้การยอมรับเช่นนี้เท่ากับเป็นการตอกย้ำหลักเกณฑ์พื้นฐานของ TFM ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้:
  • ความปลอดภัย: ไม่ริเริ่มกิจกรรมใดๆ จนกว่าความเสี่ยงที่ระบุถึงได้รับการจัดการหรือควบคุมได้แล้ว
  • คุณภาพ: จะไม่ทำกิจกรรมที่ค้างไว้ต่อหากผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐาน
  • ความสามารถในการผลิต: หลังจากรับรองความปลอดภัยและคุณภาพแล้ว Talleres Fabio Murga จะทำงานเพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ดาวน์โหลดใบรับรอง