โรงงานอุตสาหกรรมของ Le Cheylas ต่ออายุใบรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 ได้สำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2012

มุมมองในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนประกอบภายในที่สำคัญของวัฒนธรรมของเรา จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องจำกัดผลกระทบแง่ลบที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของเรา เคารพกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ พร้อมดำเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของเรา
การลงทุนของเราตลอดช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเอื้อให้เราเผชิญกับการปรับปรุงและพัฒนาการในรูปแบบใหม่ๆ
หนึ่งในเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การสร้ืางหลักประกันว่าภายในไซต์งานของเราจะมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ตัดสินใจปรับใช้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่เรียกว่า - QSE (Quality/Environment/
Health&Security หรือคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/สุขภาพและความปลอดภัย)

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราได้รับใบรับรอง BS OHSAS 18001 (สุขภาพและความปลอดภัย) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2012

ข้อเท็จจริงที่ทำให้เราได้รับใบรับรองไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย เรื่องนี้ไม่สามารถรับประกันอะไรได้เลย พนักงานทุกคนจึงควรทำตามขั้นตอนต่างๆ ในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจประจำวันเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นใจจากลูกค้า