Metallurgy

งานด้านโลหการคิดเป็นร้อยละ 17 ของตลาดเม็ดเหล็กทั่วโลก ผลิตภัณฑ์เม็ดเหล็กมีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตต่างๆ มากมาย


แนวโน้มและแรงผลักดัน

ด้วยแนวทางระดับโลกทั้งการสำรวจตลาด การประชุมร่วมกับลูกค้า และการติดตามเทคโนโลยี เราพยายามคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าไว้ล่วงหน้า เช่น:
 • ความต้องการที่จะทดแทน/ทำให้สะดวก/ทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการด้านเคมีอย่างเช่นการแช่ล้างโดยไม่มีผลต่อระดับความหยาบของพื้นผิว
 • ความเหมาะสมที่สมดุลระหว่างความสะอาดและรูปเรขาคณิต (คือไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแม้จะเป็นชิ้นส่วน/แผ่นเหล็กที่บางที่สุดก็ตาม)
 • การแนะนำโลหะผสมที่มีเกรดผสมซับซ้อนมากขึ้นหรือมีความต้านทานเชิงกลสูงขึ้น
 
วิธีการและผลิตภัณฑ์เพื่องานขัดผิวโลหะของเราคำนึงถึงทุกข้อกำหนดเหล่านี้


วิธีการของ W Abrasive

ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และบริการเฉพาะทาง W Abrasives นำเสนอวิธีการที่เหมาะกับแต่ละภาคส่วนของงานด้านโลหการ

Stainium เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพิเศษที่ส่งผลให้ต้นทุนด้านการดำเนินงานพ่นขัดลดลงถึงประมาณร้อยละ 15  Stainium จึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์พิเศษเพราะเป็นข้อเสนอพิเศษระดับโลกที่รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้วย
ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่แห่งหนึ่งในจีนไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ W Abrasives สำหรับกระบวนการขัดผิวด้วยการใช้ Stainium

ลูกค้าของเรา

 • Arcelor Mittal Aperam
 • Acerinox
 • Akers
 • Bharat Forge
 • Calvi
 • Colombus Steel
 • Georgsmarienhütte
 • North American Stainless
 • RIVA
 • Saltzgitter
 • ThyssenKrupp