CLEANLINESS เป็นตัวแปรสำคัญในการเตรียมพื้นผิวของคุณ 
หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการเตรียมพื้นผิวของด้วยเทคโนโลยีที่คุ้มค่าและน่าเชื่อถือ ให้เลือกเทคโนโลยี WA CLEAN

 

เทคโนโลยีที่มีการจดสิทธิบัตรนี้ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตรวจสอบและประเมินความสะอาดของพื้นผิวที่มีความเสียหายได้ตรงตามมาตรฐานสากล โดยที่ไม่ต้องใช้การประเมินด้วยคน  นอกจากนี้ยังสามารถอ่านค่าเชิงปริมาณและเก็บข้อมูลระดับความสะอาดของพื้นผิวที่คุณวัดได้

เทคโนโลยี WA CLEAN ช่วยทำให้ให้คุณได้ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการขัดผิว และให้ประสิทธิภาพการเคลือบที่ดีที่สุดผ่าน:

  • การควบคุมความสะอาดได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานค่าที่ต้องการ และสามารถทำซ้ำได้
  • การลดการยิงซ้ำด้วยการระบุค่าความเบี่ยงเบนของกระบวนการได้ในทันที
  • ลดการยิงซ้ำที่มากเกินไป ผ่านการตรวจสอบระดับความสะอาดที่แม่นยำ
 
ลักษณะภายนอกของเครื่อง:
  • มีอุปกรณ์วิเคราะห์ทางแสงที่สามารถประเมินระดับความสะอาดของพื้นผิวที่เสียหายได้
  • สามารถทำการวัดได้อย่างรวดเร็ว: ใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที ต่อการวิเคราะห์หนึ่งครั้ง
  • การจัดเก็บข้อมูลภายในตัวเครื่อง และสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังพีซีผ่านทางพอร์ต USB
  • อะแดปเตอร์แม่เหล็กเป็นพื้นผิวโค้ง (ท่อเสากังหันลม…)

ค้นพบวิธีการทำงานได้ โดยดูตอนที่สองของคลิปวีดีโอใน WA Snapshot ซีรีย์ W Abrasives ล่าสุดที่แนะนำให้คุณรู้จักกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในวิธีที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย