ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาด  W Abrasive มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ การบริการและเทคโนโลยีในการทำความสะอาดผิวโลหะ 

การขัดและขจัดคราบคืองานหลัก ที่มีส่วนสำคัญที่ W Abrasives สามารถเพิ่มมูลค่า


W Abrasives  เสนอวิธีการทำความสะอาดที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Premium SERIES

Special SERIES

   

Standard SERIES

 

Services

TechnologiesCase Study to download


How to reduce consumption and wear on the machine for better parts cleaning ?

How to replace chemical descaling by steel abrasives descaling ?

How to install the Hybrid Shot for desanding operations ?

How to improve sealing efficiency and reduce safety risks in a bottom for forging application ?

How to compete on all performances versus low carbon ?

How to improve line speed and clean parts more quickly while reducing your blasting cost ?