ผู้เชี่ยวชาญจาก W Abrasives พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคุณ


 

 

ภารกิจหลักของแผนกที่ปรึกษาของ W Abrasives คือช่วยปรับสมดุลงานพ่นทรายของคุณ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการลูกค้า (เช่นคุณ) ทั่วโลกมาเป็นเวลานานช่วยให้เราส่งมอบบริการและความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้และแก้ไขปัญหางานพ่นทรายของคุณ

 

 เป้าหมายหนึ่งเดียว : ลดค่าใช้จ่ายในการพ่นทรายของเรา
Onsite

ระยะบริการผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เป็นขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะทางวัสดุและกำลังคนและบันทึกข้อมูลที่จำเป็น

jauge

ระยะปรับสมดุลต้องดำเนินการในศูนย์ทดสอบของกลุ่มบริษัท Winoa  ที่มีความปลอดภัยก่อนนำไปปฏิบัติใช้จริงในไซต์งานของคุณ

graphique

ระยะนำเสนอแสดงผลลัพธ์ที่ได้และวิธีที่ลูกค้าจะสามารถประหยัดต้นทุนในการดำเนินงานพ่นทรายทั่วโลก

 

เรื่องราวความสำเร็จ

ความสัมพันธ์ทางการค้าระยะยาวระหว่างภาคส่วนงานหล่อโลหะของกลุ่มบริษัท PSA และ WINOA

เรื่องราวความสำเร็จ

วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพในการปิดผนึกและลดความเสี่ยงในงานหลอมโลหะก้นแอ่ง

ค่าเฉลี่ยต้นทุน
งานพ่นทรายลดลง 10,5%

ลูกค้า 3,000 ราย
สามารถปรับสมดุลต้นทุนได้สำเร็จ

บริษัท 10,000 แห่งทั่วโลก
ทำงานร่วมกับ W Abrasives