การขัดผิวแบบพ่นยิง (Blasting) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเป็นมากกว่าเพียงคำถามง่ายๆ ว่าจะใช้การขัดแบบใด ทั้งนี้ไม่ว่าการขัดนั้นจะเป็นนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเพียงใด มีตัวแปรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 


 

W Abrasives ได้สร้างแผนกให้คำปรึกษา ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า ปรับปรุงปฏิบัติการการขัดผิวแบบพ่นยิงของตนเองให้เหมาะสมที่สุด ถึงตอนนี้ W Abrasives มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวในโลกของงานขัดผิวแบบพ่นยิง ซึ่งได้มาจากศูนย์ทดสอบนานาชาติของแผนกทดสอบ ของตนเอง ในวันนี้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวดังกล่าวทำให้เราเป็นผู้เช่นหลักในการสร้างความสำเร็จของลูกค้า 

 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ ชนิดของการขัด หรือกระบวนการขัดผิวแบบพ่นยิงที่ใช้... ทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 25 คนจากแผนกที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ เป้าหมายของพวกเขาคืออะไรเพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิต ลดต้นทุนกระบวนการขัดผิวด้วยโลหะ แบ่งปันความรู้และทักษะ และสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 

ด้วยความร่วมมือกับทีมฝ่ายเทคนิคของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ดำเนินยุทธศาสตร์ในสามระยะดังต่อไปนี้  

> ระยะความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุและบริบทของบุคคลากร และบันทึกข้อมูลที่จำเป็น 

ระยะการปรับปรุงให้เหมาะสม ดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดความเสี่ยงที่หนึ่งในศูนย์ทดสอบของกลุ่ม Winoa ก่อนเริ่มต้นนำไปใช้ในสถานที่ของลูกค้า  

ระยะนำเสนอ นำเสนอผลที่จะได้รับและการประหยัดต้นทุนทั่วโลกที่แท้จริง (5 ถึง 20%) ที่ลูกค้าสามารถบรรลุผลได้ในกระบวนการขัดผิวแบบพ่นยิงของตน 

 

ประการสุดท้าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเอาคำแนะนำไปปฏิบัติ ฝ่ายการฝึกอบรม สามารถจัดการฝึกอบรมตามที่กำหนด ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าและที่ศูนย์ทดสอบของกลุ่ม Winoa

 

บริการของ ฝ่ายที่ปรึกษา ได้รับการออกแบบมาสำหรับลูกค้าของ W ABRASIVES ทุกราย โดยไม่ขึ้นกับกิจกรรมที่ลูกค้าดำเนินการ (โรงหล่อ อู่ต่อเรือ การผลิตสแตนเลส การเตรียมพื้นผิวก่อนทาสี การอัดแรง ฯลฯหรือโหมดของกระบวนการขัดผิวด้วยการพ่นยิง (เครื่องจักรกังหันหรือการอัดลมบริการเหล่านี้มุ่งเป้าไปยังผู้ใดก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของตนโดยร่วมดำเนินงานกับผู้นำระดับโลกเช่นเรา

 

เพื่อรับประโยชน์จากบริการเหล่านี้ และปรับปรุงกระบวนการขัดผิวด้วยการพ่นยิง โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของท่าน หรือ คลิกที่นี่


คำติชมของลูกค้า 

Timashevsk Pipe Isolation Plant (รัสเซีย)
"ด้วยโซลูชั่นจาก W Abrasives เราสามารถลดต้นทุนการขัดผิวด้วยการพ่นยิงได้ถึง 41%"