ภายใน 90 วินาที ท่านจะสามารถพบกับนวัตกรรมแห่งโซลูชั่นที่ครบครันของเราสำหรับงานขัดผิวด้วยการพ่นยิงของท่าน

 

 

W Abrasives ได้พัฒนาโซลูชั่นที่ครบครันเพื่อปรับปรุงการดำเนินการสำหรับงานขัดผิวด้วยการพ่นยิง และได้วางตำแหน่งของตนเองไว้ในฐานะของปัจจัยแห่งความสำเร็จของท่าน 

 

ซีรีย์มาตรฐาน

ซีรีย์พิเศษ

ซีรีย์พรีเมี่ยม

ข้อเสนอขั้นเริ่มต้น พร้อมด้วย คุณภาพสูงและการส่งมอบบริการที่ดี

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางสำหรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในตลาดเฉพาะกลุม

ผลิตภัณฑ์พรีเมียม นำเสนอ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

     

บริการ

เครื่องมือวัดผลทางเทคโนโลยี

แพ็กเกจ

บริการพิเศษเพื่อ ปรับปรุงงานขัดผิ

นำเสนอสิ่งพิสูจน์การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นรูปธรรม

โซลูชั่นที่รวมผลิตภัณฑ์ บริการ และเทคโนโลยีระดับพรีเมียมเอาไว้ด้วยกัน