โรงงานผลิตไฮเทคแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเม็ดโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก โรงงานในบัลมาสเซดานี้ใช้เทคนิคการผลิตทันสมัยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาความสะอาดภายในและภายนอกโรงงานด้วยระบบบำบัดคู่ อุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ เซนเซอร์อัจฉริยะ และโรงบำบัดน้ำประสิทธิภาพสูง

วิดีโอต่อไปนี้จะพาคุณไปชมโรงงานแห่งนี้และให้คุณค้นพบความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนิเวศวิทยาที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท Winoa ได้รับ