Winoa นั้นดูแลความพึงพอใจของลูกค้าและยังสนับสนุนหน่วยงาน UNICEF!

ในขณะที่ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่ Winoa ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็เป็นอีกหนึ่งในค่านิยมนั้น

ตั้งแต่ปลาย ค.ศ. 2016 หลังจากที่เยี่ยมชมลูกค้า พนักงานขายของ W Abrasives มีแอพลิเคชันของสมาร์ทโฟนที่ลูกค้าสามารถแบ่งปันระดับของความพึงพอใจได้ พวกเขาสามารถมอบข้อติชมเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า เวลาที่ได้รับสินค้า และความสัมพันธ์ในการร่วมงานกับ Winoa คุณค่าที่สินค้ามอบให้ เทคโนโลยีของแบรนด์ และการบริการ หรือระดับของความพึงพอใจโดยรวม แน่นอนว่า สิ่งนี้คือกระบวนการรวบรวมแบบสอบถามที่ทำให้เราเสนอสินค้า บริการ และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและปรับตัวต่อความต้องการของลูกค้าเราอยู่เสมอ 

เพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กับเรื่องนี้ ในฤดูใบไม้ผลิค.ศ. 2017 เราเริ่มการแข่งขันภายในที่ Regional Sales Managers พนักงานขายของเรา เข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น ซึ่งในแต่ละแบบสอบถามที่ตอบจนเสร็จสมบูรณ์ เราจะบริจาคเงิน 1 ยูโรให้แก่ UNICEF นอกจากจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากแล้วยังทำให้ Winoa นั้นมีส่วนร่วมกับการป้องกัน มีส่วนร่วม ให้การศึกษา และช่วยเหลือเด็กให้อยู่รอด

ใน 8 เดือน เงินทั้งหมด 1,000 ยูโรนั้นถูกบริจาคให้แก่ UNICEF นี่เป็นกิจกรรมเล็กๆ เพื่อผลที่ยิ่งใหญ่