ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา ทีมเยอรมันได้ "ย้าย" จากเมือง Denzlingen ไปยัง Frankfurt ทางตอนใต้ของเยอรมนี เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางในเยอรมนีและยุโรปมากขึ้น โดยตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตชานเมือง ซึ่งทำให้บริษัทสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ได้ใกล้ชิดลูกค้า คู่ค้า และตัวแทนฝ่ายขายมากขึ้น  


Contact