ศูนย์ทดสอบที่บราซิล

ทีมงานทั้ง 4 คน (ช่างเทคนิค 3 คน และผู้ช่วยด้านเทคนิค 1 คน) มีประสบการณ์ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การทดสอบ และการฝึกอบรม
                                               
ในปี 2011 ทีมงานได้ฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 570 ราย ทั้งที่จัดขึ้นภายในศูนย์ของเราเอง (7 ครั้ง) และภายในสถานที่ของลูกค้า (26 ครั้ง)

ศูนย์ทดสอบแห่งนี้มีเครื่องจักร 3 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องขัดชนิดใบปัด 2 เครื่องและห้องพ่นขัดด้วยแรงลม 1 ห้อง สามารถจำลองทุกกระบวนการขัดผิวโลหะโดยใช้การตั้งค่าได้อย่างหลากหลายมากที่สุด

ทางศูนย์ยังมีห้องยิงทรายเคลื่อนที่ซึ่งสามารถทำการทดสอบในสถานที่ของลูกค้า