เทคโนโลยีใหม่นี้ช่วยให้ระบุถึงตำแหน่งที่แท้จริงของจุัดร้อนที่เกิดจากกังหันได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำและได้ด้วยตาเปล่า ทั้งยังมองเห็นส่วนที่สึกหรอบนเครื่องจักรไ้ด้ด้วย
 
เทคโนโลยี WA COST พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานจากประสบการณ์กว่าสิบปีในเรื่องการลดต้นทุน
ด้านงานพ่นทำความสะอาด เทคโนโลยีนี้นำมาใช้เพื่อกำหนดและลดต้นทุนการพ่นทำความสะอาด และยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีในอีกรุ่นหนึ่งเฉพาะสำหรับขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว
COSMOS คือเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการตัดแกรนิต ประกอบด้วยเม็ดเหลี่ยมห้าชิ้น ระบบที่รับประกัน
ว่าจะช่วยสร้างชิ้นงานได้มากขึ้น (การเพิ่มการผลิตแผ่นวัสดุต่อบล็อค) และการสนับสนุนด้านเทคนิค
ของเราเพื่อนำกระบวนการมาใช้ได้อย่างดีที่สุด
 
ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี COSMOS ให้มากขึ้น: อนุภาคของเม็ดเหลี่ยมจะถูกนำมารีไซเคิลเต็มรูป
แบบ คัดแยกเม็ดเหลี่ยมที่สึกออก และป้องกัน "แบล็คมิกเจอร์" เพื่อให้ลูกค้าใช้เม็ดเหลี่ยมที่ละเอียด
ที่สุดในโลก
 
ข้อดีจากเทคโนโลยี COSMOS: ระบบกลไกที่เข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ใช้เงินลงทุนเล็กน้อยเพราะเรามีระบบเช่า 

ในการใช้งานครั้งแรกๆ ผู้ใช้จะมองเห็นพื้นผิวที่หยาบของงานพ่นทำความสะอาดในรูปแบบงาน
นำเสนอ 3D เทคโนโลยีนี้เปิดกว้างรับการใช้พารามิเตอร์ความหยาบที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใดใน
ปัจจุึบันทำได้

เทคโนโลยีที่มีกรรมสิทธิ์เฉพาะนี้นำมาใช้ตรวจสอบความสะอาดของวัสดุฐานที่พ่นทำความสะอาด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องอาศัยการตีความของผู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีนี้จะอ่าน กำหนดจำนวนและเก็บถาวรระดับความสะอาดของพื้นผิวที่คุณทำได้สำเร็จ

> downloadกำลังพัฒนา
 
เทคโนโลยีนี้จะวัดความเข้มข้นและขนาดของอนุภาคฝุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยไม่ต้องอาศัยการตีความของผู้ที่เกี่ยวข้อง จนได้ผลลัพธ์ที่จะรับประกันถึงความสามารถในการตรวจ
ติดตามขั้นตอนการพ่นทำความสะอาดได้อย่างสมบูรณ์
แถบอัลเมนอับบังคับให้ปรับและตรวจสอบกระบวนการ peening  ALMEN STRIP A N และ C ของเราผลิตตามมาตรฐานหลัก peening(SAE J442, AMS-S-13165 and AMS 2432 B)และจะส่งพร้อมกับใบรับรองคุณภาพ 

> download