เรียน ลูกค้าทุกท่าน

ทางบริษัทอยากทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริการทางด้านเทคนิคของเรา เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องตรงกับความต้องการของลูกค้า
ขอขอบคูณสำหรับการตอบรับและทางบริษัทต้องการนำเสนอผลลัพธ์ในปี 2013

The Walue satisfaction barometer