Sergey Biryukov เป็นผู้จัดการโรงงานเหล็ก Vyksa ซึ่งเขาได้อธิบายถึงบทบาทหลักของเม็ดเหล็ก W Abrasives ในการเตรียมพื้นผิวของกระบวนการเคลือบผิวโลหะซึ่งประโยชน์อย่างแรกก็คือ ความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์