สัมมนาทางเทคนิคที่ประสบความสำเร็จจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่โรงงาน Schulz ซี่งเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเครื่องอากาศอัดที่ใหญ่ที่สุดในบราซิล พวกเขาเริ่มต้นในอุตสาหกรรมโรงหล่อโดยผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องอากาศอัด และต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปยังเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดในบราซิลตอนนี้รองจากภาคส่วนเกษตรกรรม

Schulz เป็นหนึ่งในลูกค้ารายแรกที่เราประสบความสำเร็จในการนำ HPG มาใช้เมื่อปี 2007 ซึ่งทำให้เกิดผลผลิตมากขึ้นอย่างมากและทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรานับตั้งแต่นั้นมา HPG หรือกรวดทรายประสิทธิผลสูงคือเม็ดเหล็กที่ออกแบบเพื่อมาปรับปรุงการพ่นทรายในโรงหล่อและโรงหลอม ทำงานได้เร็วขึ้นและอายุใช้งานนานขึ้น เครื่องนี้เพิ่มประสิทธิผลการทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอก พื้นผิวภายในที่มีรูเล็กกว่าและรายละเอียดทางเรขาคณิต และเป็นระบบพื้นผิวที่ควบคุมได้และมีความเสถียร
 


 
ในฐานะคู่ค้าผู้ให้บริการชั้นนำ เราไปเยี่ยมเยียนและฝึกอบรมรายปีให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพ่นทรายในฐานะผู้ควบคุม ผู้ดูแลคุณภาพ ช่างซ่อม และผู้ประสานงานกระบวนการ
สิ่งสำคัญของการจัดงานเช่นนี้คือการรับรองกับลูกค้าของเราว่ามีการควบคุมกระบวนการที่มีประสิทธิผล เช่น การตั้งค่าตัวแยกหรือการป้อนทรายเพื่อรักษาการความคุมส่วนผสมเม็ดเหล็ก

เราสามารถอธิบายขั้นตอนการแก้และรักษาความเสถียรของการควบคุมกระบวนการได้อย่างดีเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและการพูดคุยถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบเครื่องยนต์
ความเชี่ยวชาญของเราช่วย Schulz ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการพ่นทรายและการทำความสะอาดชิ้นส่วน
ขอขอบคุณ Schulz ที่ไว้วางใจทีมงาน Walue และหวังว่าเราจะเป็นคู่ค้ากันไปอีกนาน