หุ้นส่วน ACPC เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการป้องกันการกัดกร่อน เช่น ความเข้าใจ การตรวจวัด และการแก้ไขปัญหา

การก่อตั้งหุ้นส่วน ACPC เป็นโครงการริเริ่มของผู้เชี่ยวชาญของ Winoa และเปิดตัวไปในเดือนพฤศจิกายน 2012 ในเมืองเกอร์กาน (สหพันธรัฐรัสเซีย) ที่โรงงานของ WA Kurgan สำหรับการประชุมครั้งที่ 1 ที่มีบริษัทต่างๆ ที่ใส่ใจอนาคตของงานเคลือบท่อเข้าร่วม

วันที่ 15 กับ 16 พฤษภาคม 2018 จัดขึ้นที่โรงแรม Le Château des Comtes de Challes และที่ศูนย์ทดสอบของ Winoa ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมมนาหุ้นส่วน ACPC ครั้งที่ 7

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 หุ้นส่วนฯ ได้ดำเนินการใน “รูปแบบ” เดียวกัน

ในอนาคต ผู้เข้าร่วม (“คณะกรรมการขับเคลื่อน”) ได้สร้างและประเมินกิจการ “ยุคใหม่” และ “รูปแบบ” ใหม่
“คณะกรรมการขับเคลื่อน: ผู้เชี่ยวชาญงานเคลือบท่อเหล็กป้องกันการกัดกร่อน (ACPC) ของอดีตสหพันธ์โซเวียต (FSU), VNIIGAZ (บริษัทเชิงบรรทัดฐาน), บริษัท Vyska Steel Works, บริษัท Sibpromkomplekt และบริษัทที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกในอุตสาหกรรมนี้, บริษัท 3M (งานเคลือบ) และ บริษัท Selmers (ผลิตภัณฑ์เคลือบครบวงจรและบริการอื่นๆ) ผู้เชี่ยวชาญของ Winoa 6 คนเข้าร่วมสัมมนา

หุ้นส่วน ACPC มีค่านิยมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นเหมือนกัน

การทำงานเป็นทีมที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติเชิงรุกที่ดีที่สุดในแง่ของงานจัดเตรียมพื้นผิวก่อนงานเคลือบท่อเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

รูปแบบใหม่: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ถึง 6 คนที่มีวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการและเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้แล้ว
ข้อกังวลหลักที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเห็นพ้องต้องกันและกลุ่มปฏิบัติงานต้องลงมือแก้ไขคือ:

>> กำหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุระดับฝุ่นละอ่อนที่ต่ำที่สุด
>> ขยายขอบเขตและช่องทางสื่อสารทางภูมิศาสตร์ของหุ้นส่วน ACPC
>> ส่งมอบต้นแบบ WA DUST ที่ใช้งานได้จริงภายในอย่างมากสุดอีก 12 เดือนข้างหน้า
>> พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดเพื่อควบคุมได้ถูกต้องและให้ได้ข้อมูลจำเพาะสุดท้ายที่เป็นจริง

อย่างน้อยที่สุด เพื่ออัพเกรดประสิทธิผล สมาชิกต้องอัพเดทข้อมูลจำเพาะสองครั้งต่อปีด้วยวัสดุที่ใช้ในปัจจุบัน: ความหยาบ, ฝุ่นละออง, ความสะอาด, สภาพนำ...

Winoa รู้สึกเป็นเกียรติ์ที่ได้มีส่วนในหุ้นส่วนครั้งนี้ “การจัดเตรียมพื้นผิวเพื่ออนาคต” ไม่ใช่แค่พื้นฐานแต่เป็นพันธกิจที่แท้จริง
สิ่งที่ดีที่สุดยังจะเกิดขึ้นอีก!