Společnost W Abrasives je předním světovým výrobcem ocelových abraziv. Nabídkou špičkových výrobků, unikátních služeb a inovačních technologií se společnost W Abrasives  snaží poskytovat ta nejlepší řešení, aby se pro své klienty stala klíčovým faktorem úspěchu.

 


Chcete-li během 2 minut pochopit, jak je to možné, podívejte se na níže uvedené video.
Toto video je k dispozici ve více než 10 jazycích​​.Titulky si vyberte přímo ve video přehrávači výše.ette vidéo est


Důvod č.1 – Dostupnost


« Jsem si jistý, že dostanu svoji zásilku včas, kdekoliv na světě. »


Díky jejím 14 výrobním místům na celém světě, společnost W Abrasives má jedinečnou výrobní kapacitu umožňující zavázat se ke konečným termínům a množství dodávek a zaručující jejím zákazníkům nepřetržitost celé výroby.

 

Důvod č. 2 – Odborné znalosti


« Můžu optimalizovat úroveň odborných znalostí u svého tryskání. »


5 zkušebních středisek (zkušební služba) provozovaných společností W Abrasives po celém světě mají zdroje, schopnosti a údaje požadované k optimalizaci strojního zařízení zákazníka bez toho, aby se na sebe braly riziko a bez dodatečných investicí.
Miliony datových položek nashromážděných každý rok zkušebními středisky jsou také používané k přípravě školících programů pokročilé úrovně (školící služba).
Našich 26 aplikačních odborníků (poradenská služba) poskytuje jedinečnou úroveň odborných znalostí, aby nabízeli nejlepší možnou službu našim zákazníkům.

 

Důvod č. 3 – Inovace


« Můžu být stále krok dopředu v oboru tryskání. »


Inovace je hluboce zakořeněná v DNA společnosti W Abrasives; každý rok společnost investuje významnou část svého obratu do oddělení inovací. Toto trvalé hledání inovací umožňuje společnosti W Abrasives pravidelně přinášet na trh nové výrobky, služby a technologie s vysokou přidanou hodnotou. 

•WA CAM- termální kamera s vysokým rozlišením, která označuje horká místa, aby se tryskání optimalizovalo.
• WA CLEAN a WA DUST, které měří čistotu nově tryskaného povrchu
• WA 3D, přístroj k posouzení nerovnosti povrchu vyžadujícího tryskání.

 

Důvod č. 4 – Výkon


« Můžu vylepšit výkon svých tryskacích prací »


Prostřednictvím svojí WA COST technologie umožňuje společnost W Abrasives svým zákazníkům propočítat úsporný režim napříč všemi jejich tryskacími pracemi, zejména použitím inovačních výrobků.
Prémiové produkty, navržené týmy inovačního oddělení společnosti  W Abrasives, vytvářejí významně lepší výsledky, než výsledky získané s běžnými produkty pokud jde o výkon a efektivitu. V některých případech mohou tyto úspory snížit celkové náklady až o 30%.
Výrobky a služby společnosti W Abrasives vyhovují přísným kritériím kvality a jsou certifikované podle mezinárodních norem: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 50001.

 

Důvod č. 5 – Důvěra

«  Můžu pracovat s plnou důvěrou s lidmi, kteří mě znají a kteří sdílejí moje ekonomické, sociální a environmentální zájmy. »


Společnost W Abrasives má týmy rozmístěné ve více než 100 zemích, umožňující jí pravidelně navštěvovat její zákazníky, z nichž 80% jsou koncoví uživatelé. Tento osobní vztah poskytuje této společnosti specifickou, hloubkovou znalost potřeb a očekávání trhu
Kvalita, bezpečnost, životní prostředí, inovace… Tyto transparentní, nekompromisní závazky vyplývají z odhodlání postavit W Abrasives jako zodpovědnou značku, která si je vědoma svých povinností vůči zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům po celém světě.